Nowa Ruda pod różnymi panowaniami

Main

Awarowie

561 - 805

Państwo wielkomorawskie

881 - 902

Polska

966 - 1335

Święte Cesarstwo Rzymskie

1336 - 1480

Czechy

1481 - 1526

Austria

1527 - 1748

Prusy

1749 - 1866

Związek Północnoniemiecki

1867 - 1871

Niemcy

1872 - 1945

Polska

1946 - 2014