Biografia de Stéphane Hessel

Biografia de Stéphane Hessel

Neix Stéphane Hessel

Oct 20, 1917

Neix Stéphane Hessel a Berlín, Alemanya.

Nacionalitat francesa

1937

Adquireix la nacionalitat francesa. Entra a l'Escola Normal Superior.

La Resistència

1941

S'allista a la Resistència i s'uneix al general De Gaulle a Londres.

Gestapo

1944

Detingut per la Gestapo, és deportat a Buchenwald i a Dora, i evita dues vegades ser penjat.

Carrera diplomàtica

1945

Inicia la carrera diplomàtica.

Drets Humans

1945 - 1948

Participa en la redacció de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Henri Laugier

1946

Coneix Henri Laugier, secretari general adjunt de les Nacions Unides.

Àfrica

1953

Primer viatgea l'Àfrica negre.

Govern francès

Jun, 1954

Entra al govern francès amb Pierre Mendès France com a president del Consell.

Ambaixada de França a Saigon

1955

Primer conseller de l'ambaixada de França a Saigon.

Club Jean Moulin

May, 1958

Fundació del Club Jean Moulin.

Nacions Unides (PNUD)

1970

Administrador adjunt del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament(PNUD) a Nova York.

Representació França a les NU

1977

Es fa càrrec de la representació de França davant de les Nacions Unides.

Cooperació i Ajuda al Desenvolupament

1981

Delegat intertrimestral per a la Cooperació i l'Ajut al Desenvolupmanet.

Ambaixador de França

1981

Aconsegueix el títol vitalici d'ambaixador de Fraça.

Jubilació

1982

Es jubila.

Partit Socialista

1986

S'afilia al Partit Socialista.

Missió de mediació a Burundi

1994

Missió de mediació entre hutus i tutsis a Burundi.

Mediador en l'ocupació a l'església de Saint-Ambroise

1996

Mediador en el cas de les persones sense papers després de l'ocupació a l'església de Saint-Ambroise.

Col·legi Internaciona Ètic, Polític i Científic

2002

Fundació del Col·legi Internaciona Ètic, Polític i Científic per iniciativa de Michel Rocard i Milan Kucan.

T'estimonis per a la Pau

2003

Missió "Testimonis per a la Pau" a Israel i Palestina.

Signa la crida dels resistents

Mar 8,2004

Signa la crida dels resistents arran del seixantè aniversari del Programa del COnsell Nacional de la Resistència.

Crida contra els atacs israelins al Líban

2006

Fa una crida contra els atacs israelins al Líban.

Gran Oficial de la Legió d'Honor

2006

Rep el nomenament de Gran Oficial de la Legió d'Honor.

Premi UNESCO/ Bilbao

2008

Premi UNESCO/Bilbao per a la promoció d'una cultura dels drets humans.

Crida per al dreta l'habitatge.

2008

Fa una crida perquè el govern francès aporti fons que permetin que totes les persones sense sostre puguin accedir a un habitatge digne.

Europa Ecologia

2009

Suport a Europa Ecologia a les eleccions europees.

Coredactor de la Carta de la Governança Mundial

Dec 17, 2009

Coredactor de la Carta de la Governança Mundial juntament amb Fernando Henrique Cardoso, Michel Rocard, Milan Jucan, Edgar Morin, René Passet i Michael W.Doyle.

Candidat "simbòlic" d'Europa Ecologia

2010

Candidat "simbòlic" d'Europa Ecologia a les eleccions municipals de París.

Publica Indignez-vos!

Oct, 2010

Publica Indignez-vos! (Indigène Éditions)