regulació i associcions de l'agricultura ecològica

a nivell mundial, europeu, estatal i local

Main

AFAB

1960

fundació de l'AFAB,Association Française de l’Agriculture Biologique, a França

Codex Alimentarius

1963

Institució que va elaborà unes normes internacionals per l’agricultura ecològica. Aquest organisme intergovernamental va ser creat a partir del Programa d’Estàndards dels Aliments i en ell treballen la Food and Agriculture Orgnaization of the United Nations(FAO) i l’ Organització Mundial de la Salut (OMS)

IFOAM

1972

Fundació ed la Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Orgànica a Versalles

Col·lectiu Vida Sana

1975

associació reguladora a Espanya

Regulació a França

1980

Associació Biodinàmica

1983

associació reguladora de les Illes Canaries

CAE

1983

associació reguladora a Catalunya

Bio-Andausia

1984

associació reguladora a andalusia

Federació Espanyola d'Agricultura Biològica

1987

Regulació a Dinamarca

1987

Inclusió a l'Institut Nacional de Denominació d'Origen

1988

Inclusió de "Productes agroalimentaris obtinguts sense fer servir productes químics de síntesi" com Denominació Genèrica a l’Institut Nacional de Denominacions d’Origen.

Reglament i Consell de l'Agricultura ecològica

1989

Es va fundar el reglament i Consell de l'Agricultura ecològica a Espanya, aquest reconeixia oficialment la Denominació Genèrica “Agricultura Ecològica” que quedava reservada per als productes agroalimentaris en el quals durant la seva producció, elaboració i conservació no s’haguessin fet servir productes químics de síntesis.

Normes de la IFOAM

1989

Elaboració de les Normes Bàsiques de IFOAM per l'agricultura ecològica i la transformació d'aliments.

Regulació a Espanya

1991

Reglament (CEE) nº2092/91

1991

aprovació del Reglament (CEE) nº2092/91 sobre la producció agrícla ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimetnaris

Fundació de la SEAE

1992

fundació de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE)

IFOAM Acreddited

1992 - 2014

Revisa les normes i les associacions relacionades amb l'agricultura ecològica i les seves pròpies.

CRAE

2001

es va crear un òrgan superior d’assessorament que substituïa al Consell Regulador de la Agricultura Ecològica, la Comissió Reguladora de la Agricultura Ecològica (CRAE).

Ecològic / Eco

2001

es van admetre només el terme “ecològic” i el seu prefix “eco” com autoritzats per identificar aquest mètode de producció agrària i es va establir el un logotip nacional

Aprovació d'un nou reglament

2007

Aprovació d'un nou Reglament sobre la producció i l'etiquetatge de productes ecològics a l'Unió Europea.

Pla Integral pel Fonament de l'Agricultura Ecològica

2007 - 2010

Elaboració i aplicació del “Pla Integral d’Actuacions pel Fonament de l’Agricultura Ecològica 2007-2010”