regulació i associcions de l'agricultura ecològica

a nivell mundial, europeu, estatal i local

Main

AFAB

1960

fundació de l'AFAB,Association Française de l’Agriculture Biologique, a França

Codex Alimentarius

1963

Institució que va elaborà unes normes internacionals per l’agricultura ecològica. Aquest organisme intergovernamental va ser creat a partir del Programa d’Estàndards dels Aliments i en ell treballen la Food and Agriculture Orgnaization of the United Nations(FAO) i l’ Organització Mundial de la Salut (OMS)

IFOAM

1972

Fundació ed la Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Orgànica a Versalles

Col·lectiu Vida Sana

1975

associació reguladora a Espanya

Regulació a França

1980

CAE

1983

associació reguladora a Catalunya

Associació Biodinàmica

1983

associació reguladora de les Illes Canaries

Bio-Andausia

1984

associació reguladora a andalusia

Regulació a Dinamarca

1987

Federació Espanyola d'Agricultura Biològica

1987

Inclusió a l'Institut Nacional de Denominació d'Origen

1988

Inclusió de "Productes agroalimentaris obtinguts sense fer servir productes químics de síntesi" com Denominació Genèrica a l’Institut Nacional de Denominacions d’Origen.

Normes de la IFOAM

1989

Elaboració de les Normes Bàsiques de IFOAM per l'agricultura ecològica i la transformació d'aliments.

Reglament i Consell de l'Agricultura ecològica

1989

Es va fundar el reglament i Consell de l'Agricultura ecològica a Espanya, aquest reconeixia oficialment la Denominació Genèrica “Agricultura Ecològica” que quedava reservada per als productes agroalimentaris en el quals durant la seva producció, elaboració i conservació no s’haguessin fet servir productes químics de síntesis.

Reglament (CEE) nº2092/91

1991

aprovació del Reglament (CEE) nº2092/91 sobre la producció agrícla ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimetnaris

Regulació a Espanya

1991

IFOAM Acreddited

1992 - 2014

Revisa les normes i les associacions relacionades amb l'agricultura ecològica i les seves pròpies.

Fundació de la SEAE

1992

fundació de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE)

Ecològic / Eco

2001

es van admetre només el terme “ecològic” i el seu prefix “eco” com autoritzats per identificar aquest mètode de producció agrària i es va establir el un logotip nacional

CRAE

2001

es va crear un òrgan superior d’assessorament que substituïa al Consell Regulador de la Agricultura Ecològica, la Comissió Reguladora de la Agricultura Ecològica (CRAE).

Pla Integral pel Fonament de l'Agricultura Ecològica

2007 - 2010

Elaboració i aplicació del “Pla Integral d’Actuacions pel Fonament de l’Agricultura Ecològica 2007-2010”

Aprovació d'un nou reglament

2007

Aprovació d'un nou Reglament sobre la producció i l'etiquetatge de productes ecològics a l'Unió Europea.