La Résistance

Main

06/25/2014 Antibiotica conferentie in Den Haag

06/25/2014 - 06/26/2014

06/25/2014

2018 Verhoogd antibioticagebruik geregisteerd Brics

Approx. 01/01/2018

07/23/2021 Bacteriële luchtweginfectie gesignaleerd in Mexico

07/23/2021

02/15/2022 Klokkenluider stelt patenten wereldwijd beschikbaar op wikileaks

02/15/2022

2030 - Super resistente bacterie roeit wereldwijd 231 miljoen mensen uit

04/12/2030

01/13/2031 Verdrag v. Hangzhou: internationale afspraken antibioticagebruik

01/13/2031

01/15/2032 Sterke daling vleesconsumptie

01/15/2032