Pràctiques funeràries a la Menorca talaiòtica (Copy)

Tipologies d'inhumacions

Hipogeus simples

Approx. 2100 bc - Approx. 1000 bc

Coves i abrics naturals

Approx. 2000 bc - Approx. 1600 bc

Sepulcres dolmènics

Approx. 1750 bc - Approx. 1650 bc

Hipogeus de planta allargada

Approx. 1700 bc - Approx. 1400 bc

Càrritx Fase I (ritual)

Approx. 1600 bc - Approx. 1400 bc

Tombes individuals

Approx. 1600 bc - Approx. 1430 bc

Mussol Fase I

Approx. 1550 bc

Navetes

Approx. 1400 bc - Approx. 800 bc

Càrritx Fase II (enterraments)

Approx. 1400 bc - Approx. 800 bc

sepulcres dolmènics utilització esporàdica

Approx. 1400 bc

Cova des Pas

Approx. 1200 bc - Approx. 800 bc

Mussol Fase II

Approx. 1200 bc - Approx. 1000 bc

Mussol Fase III

Approx. 1000 bc