EVOLUCIÓ DELS DRONES

Tot i que aquesta tecnologia va començar sent una arma militar, mica en mica va començant a guanyar aplicacions civils. Font: http://www.mdzol.com/nota/436922-la-historia-de-los-drones-tecnologia-y-sangre/

Evolució dels drones

Charles Kettering, Construeix el primer bipla preprogramat

1917

Regne Unit, primera prova amb èxit d'un UAV

1933

EEUU, primera producció en sèrie de l'UAV Radiopplane OQ-2

1940

Alemanya, utilitza Drones per eliminar vaixells de guerra

1941

EEUU, Fabrica en sèrie Ryan Firabee, primer drone amb motor de reacció

1951

Unió Sovietica, crear UAV per la guerra entre àrabs i israelins

1951

Predator, primer UAV controlat per GPS

1994

Espanya, Flightech Systems matricula el primer drone civil europeu

12/11/2013

Context històric

Primera Guerra Mundial

07/24/1914 - 11/11/1918

Conflicte àrab-israelí

04/04/1920 - Approx. 2014

Crack del 29

10/24/1929

Segona Guerra Mundial

09/01/1939 - 09/02/1945

Crisis del petroli

1973

EEUU, Atac a les Torres Bessones

09/11/2001