Literatura Catalana

Main

Poesia Trobadoresca

1000 - 1200

Llengua principal l'Occità
Ramon Llull

Humanisme

1200 - 1300

Edat Moderna

1300 - 1800

Renaixement

1300 - 1600

Barroc

1600 - 1700

Barroc

1700 - 1800

Modernisme

1800 - 1900

Avantguardisme

1900 - 1950

Actual

1950 - 2014