Kolonisatie Nigeria - Baeyens Jasmien

Historische tijdlijn i.v.m. Nigeria en haar kolonisatie.

Main

Eerste Europese betreding

1472

Eerste Europese betreding van Nigeria: Portugal

Verbod Britse slavenhandel

1807

Slavenhandel aan Britse onderdanen verboden

Eerste Britse consul

1849

Eerste Britse consul(baai van Biafra en Benin)

Koloniale Conferentie

1885

Koloniale conferentie te Berlijn

Zuidelijk en Noordelijk protectoraat

1900

Zuid- en Noord-Nigeria zijn hier beiden Brits protectoraat

KOLONIE EN PROTECTORAAT NIGERIA

1914

Het zuidelijk en noordelijk protectoraat werd samengevoegd in 1914 en zo ontstond, verenigd met kolonie Lagos, "Kolonie en Protectoraat Nigeria".

Nigeriaanse eis tot zelfbeschikking

1943

Een van de eerste gewegingen die zelfbeschikking eiste was de Nigerian Youth Movement, deze publiceerde in 1943 een tijdschema voor de onafhankelijkheid van Nigeria

Grondwet: federatie Nigeria

1951

Bij de Grondwet van 1951 kwam de federatie Nigeria tot stand --> grotere autonomie en eigen vertegenwoordigende lichamen

Federale parlementsverkiezingen

1959

In 1959 werden de eerste federale parlementsverkiezinen ingericht: democratie en zelfbeschikking in de praktijk

Onafhankelijkheidsverklaring

1960

In oktober 1960 werd de autonomie door de Britten uit handen gegeven: president Nnamdi Azikiwe (ceremonieel figuur)

Koloniale Handel

Slavenhandel

1472 - 1807

Peper - Ivoor

1472 - 1807

Peper - Ivoor - Palmolie

1807 - 1960

Tin - Grondnoten - Palmolie

1940 - 1945

Tijdens WOII werden vooral grondnoten en palmolie uit Nigeria ontgonnen. Grondnoten en palmolie als proviand voor de Britse soldaten en tin voor wapenontwikkeling

Bezetting Zuid-Nigeria

Brits Protectoraat

1885 - 1914

Zuid-Nigeria werd op de koloniale conferentie van Berlijn toegekend aan Groot-Brittannië

Kolonie en Protectoraat Nigeria

1914 - 1960

Bezetting Noord-Nigeria

Mandaat Royal Niger

1886 - 1900

Voor het bestuur over het Noordelijke deel veerleende de Britse regering in 1886 een mandaat aan Royal Niger Co. Ltd.

Brits Protectoraat

1900 - 1914

In 1900 werd het Nigeriaans mandaat opgeheven en werd ook Noord-Nigeria een Brits Protectoraat

Kolonie en Protectoraat Nigeria

1914 - 1960