Historia Contemporània Catalunya

Main

Constitució de Cadis

March 19, 1812

Retorn a Espanya FVII

1814

Trienni Constitucional

1820 - 1823

Pronunciament del General Riego

1820

Reimposició de les Corts de Cadis

1820

Revolta reialista - Seu d'Urgell

1822

Cent Mil Fills de Sant Lluís a Catalunya

1823

Ocupació Francesa

1823 - 1826

Revolta dels Malcontents - Catalunya

August, 1827

Fàbrica Bonaplata

1832

Primera Guerra Carlina

1833 - 1840

Estatut Reial

1834

Bullanga Liberal

1835

Desamortització de Mendizábal

1836

Constitució de 1837

1837

Bombardeig d'Espatero - Barcelona

1842

Bullanga

1842

Jamància

1843

Pronunciament Prim i Milans del Bosch

May, 1843

Bombardeig Prim - Barcelona

September, 1843

Dècada moderada

1844 - 1854

Constitució 1845

1845

Segona Guerra Carlina / Guerra dels Matiners

1846 - 1849

Concordat amb el Papat

1851

Pronuciament d'O'Donnell

1854

Enderrocament de les muralles de Barcelona

1854

Bienni Progressista

1854 - 1856

Primera vaga general a Espanya

1855

Governs d'Armero i Istúriz

1856 - 1858

Unión Liberal

1858 - 1863

Revolució de la Gloriosa

1868

Sexenni Democràtic

1868 - 1874

Regnats

Regnat de FVII

1814 - 1833

Dècada Ominosa

1823 - 1833

Regència Maria Cristina

1833 - 1840

Regència d'Espartero

1840 - 1843

Exili d'Espartero a Anglaterra

1843

Regnat Isabel II

1843 - 1868

Regència de Serrano

June, 1869 - January, 1871

Fases

Fase prerevolucionària

October, 1833 - July, 1835

Fase revolucionària

July, 1835 - August, 1837

Reacció moderada

August 1837 - June 1839

Prova de força moderats - progressistes

July 1840 - 1843