Història del Plàstic

Main

Parkesine

1862

Alexander Parkes inventa el primer plàstic fabricat per l'home, la Parkesine.

Cel·luloide

1866

John Wesley Hyatt inventa el cel·luloide, que permet substituir el marfil per a la fabricació de boles de billar.

Policlorur de vinil (PVC)

1872

Al laboratori es realitza la primera polimerització del Clorur de Vinil.

Rayon

1891

Charles Toham produeix el Rayon.

Paper Celofana

1900

Baquelita

1907

Leo Baeckland fabrica el primer plàstic totalment sintètic i que presenta diferents característiques com el fet de ser termorígid, inert (químicament parlant)i resitent a l'electricitat i a la calor.

Primer procés de polimerització del PVC per emulsió

1912

Fritz Klatte ho va patentar.

Producció en massa de celofana

1913

Aquesta producció en massa del celofan desperta interès pell plàstic.

Desenvolupament de la teoria de les macromolècules (polímers)

1920

Producció de PVC a escala mundial

1927

La producció de PVC comença a ser a escala mundial.

Polietilè (PE)

1933

El Polietilè va ser per primer cop sintetitzat pel químic almeny Hans von Pechmann.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSr7ufO0PNDD9AFsctiFHKJnJMqXP9Bwii6y8uTgV1EyfPBHzjGTw

Nylon (Niló)

1934

El 1934 es va fabricar el Nylon, a partir d'un accident dels investigadors que volien crear fibres sintètiques semblants a plàstics naturals.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT24YvOCpgWQ8Lj610AIEocEY8I6Z0OM1b6xe6mftJWXDqMlc83bg

Tefló

1938

El Tefló es decobert, aquest va ser inicialment comercialitzat per la marca "DuPont"

Poliestirè (PS)

1939

El Poliestirè va ser primerament obtingut per l'empresa Farbenindustrie A. G. que avui en dia es coneix com a BASF.

Les mitges de Niló es fan molt famoses

1939

Apareixen discos de vinil

1947

Permeten una difusió molt important de la música.

Staudinger rep el premi nobel per la seva teoria dels Polímers

1953

Polipropilè (PP)

1954

Producció en massa del velcro

1957

Polietilentereftalat (PET)

1975

Una de les seves aplicacions és en ampolles per gasoses. Aquesta aplicació va ser inventada per Nathaniel C. Wyeth.

Aparició dels primers "Compact Disc" fets amb Policarbonat

1983

EL PLÀSTIC ES CONSIDERAT UN DELS 50 GRANS INVENTS DEL SEGLE XX

2000

Aquest fet va ser reconegut per la revista "Newsweek".