Halifeler

Main

Dört Halife Dönemi

Dört Halife Dönemi
Hz.Ebu Bekir : 632 - 634
Hz.Ömer : 634 - 644
Hz.Osman : 644 - 656
Hz.Ali : 656 - 661

Hz.Ebu Bekir (632 - 634)

632 - 634

Hz.Ömer (634 - 644)

634 - 644

Hz.Osman (644 - 656)

644 - 656

Hz.Ali (656 - 661)

656 - 661

Emeviler Dönemi

Emeviler Dönemi
I. Muaviye - 661 - 680
I. Yezid - 680 - 683
II. Muaviye - 683 - 684
I. Mervan - 684 - 685
Abdülmelik - 685 - 705
I. Velid - 705 - 715
Süleyman bin Abdülmelik - 715 - 717
Ömer bin Abdülaziz, - 717 - 720
II. Yezid - 720 - 724
Hişam bin Abdülmelik - 724 - 743
II. Velid - 743 - 744
III. Yezid - 744
İbrahim bin Velid - 744
II. Mervan - 744 - 750

I. Muaviye (661 - 680)

661 - 680

I. Yezid (680 - 683)

680 - 683

II. Muaviye (683 - 684)

683 - 684

I. Mervan (684 - 685)

684 - 685

Abdülmelik (685 - 705)

685 - 705

I. Velid (705 - 715)

705 - 715

Süleyman bin Abdülmelik (715 - 717)

715 - 717

Ömer bin Abdülaziz (717 - 720)

717 - 720

II. Yezid (720 - 724)

720 - 724

Hişam bin Abdülmelik (724 - 743)

724 - 743

II. Velid (743 - 744)

743 - 744

İbrahim bin Velid (744)

744

III. Yezid (744)

744

II. Mervan (744 - 750)

744 - 750

Abbasiler Dönemi

Abbasiler Dönemi
Seffah (Ebu'l Abbas) - 750 - 754
Mansur - 754 - 775
Mehdi - 775 - 785
Hadi - 785 - 786
Harun - 786 - 809
Emin - 809 - 813
Memun - 813 - 833
Mutasım - 833 - 842
Vasık - 842 - 847
Mütevekkil - 847 - 861
Muntasır - 861 - 862
Müstain - 862 - 866
Mutez - 866 - 869
Muhtedi - 869 - 870
Mutemid - 870 - 892
Mutezid - 892 - 902
Muktefi- 902 - 908
Muktedir - 908 - 932
Kahir - 932 - 934
Razi - 934 - 940
Müttaki - 940 - 944
Müstekfi - 944 - 946
Muti - 946 - 974
Ettai - 974 - 991
Kadir - 991 - 1031
Kaim - 1031 - 1075
Muktedi - 1075 - 1094
Mustazhir - 1094 - 1118
Mustarşid - 1118 - 1135
Raşid - 1135 - 1136
Muktefi - 1136 - 1160
Müstencid ) - 1160 - 1170
Müstezi - 1170 - 1180
Naşir - 1180 - 1225
Zahir - 1225 - 1226
Mustansır - 1226 - 1242
Mutasım - 1242 - 1258

Seffah (Ebu'l Abbas) (750 - 754)

750 - 754

Mansur (754 - 775)

754 - 775

Mehdi (775 - 785)

775 - 785

Hadi (785 - 786)

785 - 786

Harun (786 - 809)

786 - 809

Emin (809 - 813)

809 - 813

Memun (813 - 833)

813 - 833

Mutasım (833 - 842)

833 - 842

Vasık (842 - 847)

842 - 847

Mütevekkil (847 - 861)

847 - 861

Muntasır (861 - 862)

861 - 862

Müstain (862 - 866)

862 - 866

Mutez (866 - 869)

866 - 869

Muhtedi (869 - 870)

869 - 870

Mutemid (870 - 892)

870 - 892

Mutezid (892 - 902)

892 - 902

Muktefi (902 - 908)

902 - 908

Muktedir (908 - 932)

908 - 932

Kahir (932 - 934)

932 - 934

Razi (934 - 940)

934 - 940

Müttaki (940 - 944)

940 - 944

Müstekfi (944 - 946)

944 - 946

Muti (946 - 974)

946 - 974

Ettai (974 - 991)

974 - 991

Kadir (991 - 1031)

991 - 1031

Kaim (1031 - 1075)

1031 - 1075

Muktedi (1075 - 1094)

1075 - 1094

Mustazhir (1094 - 1118)

1094 - 1118

Mustarşid (1118 - 1135)

1118 - 1135

Raşid (1135 - 1136)

1135 - 1136

Muktefi (1136 - 1160)

1136 - 1160

Müstencid (1160 - 1170)

1160 - 1170

Müstezi (1170 - 1180)

1170 - 1180

Naşir (1180 - 1225)

1180 - 1225

Zahir (1225 - 1226)

1225 - 1226

Mustansır (1226 - 1242)

1226 - 1242

Mutasım (1242 - 1258)

1242 - 1258

Memlüklüler Dönemi

Mustansir (1259-1261)

1259 - 1261

I. Hakim (1262 - 1302)

1262 - 1302