Untitled timeline

Main

Primeras plantas terrestres (444M)

444000000 BC

Aparició amfibis (416M)

416000000 BC

Primers rèptils (318 M)

318000000 BC

Formació Pangea i primera extinció (299 M)

299000000 BC

95% de les especies moren.

Prfimers dinosaures i mamifers ovípars (250M)

250000000 BC

Primers ocells i plantes amb flors.(199,6 M)

199600000 BC

Primers mamífers no ovípars i segona extinció (145,5 M)

145500000 BC

Continents actuals ( 65 M)

65000000 BC

Dessecació Mediterrani ( 23,03 M)

23030000 BC

Australopithecus ( 4M)

4000000 BC

Primers homínids bípeds