art i mitologia clàssiques

Main

activitats

1. Presentació i coneixements prèvis.

09/14/2014 - 09/21/2014

2. Creació d’un portafoli digital

09/14/2014 - 09/28/2014

4. Fase de reconeixments d’eines TIC

09/21/2014 - 10/05/2014

3. Creació de grups.

09/28/2014 - 09/30/2014

9. Identificar el problema.Delimitació de rols d’equip

10/05/2014 - 10/12/2014

10. Dissenyar el projecte

10/12/2014 - 11/02/2014

11. Exposar el projecte

11/02/2014 - 11/23/2014