Untitled timeline

Main

Romanització de la península ibèrica

300 bC - 476 aC

El català el distingim perfectament del llatí

100 - 1100

Caiguda Imperi Romà

476

LLatí Culte i LLatí Vulgar

700 - 800

Primers documents escrits en català

1150

Màxima espansió territorial i política de la llengua catalana

1200 - 1400

Ramón LLull , primer escriptor que utilitza el català als seus llibres

1232 - 1315

Crònica de Bernat Descolot

1265

LLibre de Feyts (Crònica de Jaume I)

1274

Selge d'or de la literatura catalana

1300 - 1413

Crònica de Ramón Muntaner

1336

Bernat Metge

1340 - 1413

Crònica de Pere el Cerimoniós

1386

Ausiàs March

1397 - 1459

Jaume Roig

1400 - 1478

Joanot Martorell

1413 - 1468

Decadència de la literatura catalana

1600 - 1800

Guerra de successió

1705 - 1715

Felip V instaura els decrets de Nova Planta que prohibeix el català

1715

El català és una llegua literaria

1800

Jacint Verdaguer (poesía)

1845

Angel Guimerà (Teatre)

1845 - 1924

Narcís Oller (Novel.la)

1846 - 1930

Es tornen a instaurar els jocs Florals

1859

Creació IEC, Instituts d`estudis catalans

1907

Publicació de les normes ortografíques

1913

Publicació del diccionari d'ortografía

1917

Publicació de la Gramàtica Catalana de Fabra

1918