Transició, demogràcia i autonomia

Main

Rei Joan Carles I

1975

Govern Adolfo Suárez

1976 - 1979

Ratificació pactes internacionals

1977 - 1980

Restabliment Generalitat

1977

Constitució

1978

Eleccions legislatives

1979

Primeres eleccions al Parlament

1980

Intent cop d'Estat

1981

Etapa Socialista

1982 - 1996

Creació Unió Europea

1992

Els governs del Partido Popular

1996 - 2004

Retorn dels socialistes

2004 - 2011

Crisi financiera

2008

Victòria PP

2011