La Guerra Freda

Main

Formació blocs antagònics

1945 - 1947

Guerra freda i coexistència pacífica

1945 - 1975

Presidència Truman

1945 - 1953

Estat federal alemany

1948

OTAN

1949

Conferència de Bandung

1955

Tractats de Roma

1957

Règim revolucionari a Cuba

1959

Assasinat John F. Kennedy

1960

Breznev

1966 - 1982

Crisi econòmica

1973

Primeres eleccions

1990