Els anys del règim franquista

LLEGENDA

Suprimir consititució

1931

Decretar abolició de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

1938

Postguerra

1939 - 1945

Règim polític de Franco

1939 - 1975

Detenció Lluis Companys

1940

Llei constitutiva de les Corts Espanyoles

1942

etapa aillament internacional

1945

Fuero de los Españoles

1945

Pla d'estabilització

1959

Desenvolupisme

1959 - 1973

Estructura productiva catalana

1960 - 1970

Conflictes laborals

1960

President govern (Luis Carrero Blanco)

1973

Nou govern (Carlos Arias Navarro)

1974

Augment demogràfic català

1975