2. EIX CRONOLÒGIC 1975-2010

LLEGENDA

DESMANTELAMENT DEL FRANQUISME

1975 - 1976

22 de novembre del 1975
- Joan Carles I jurar el carrec com a rei d'Espanya.

Juliol de 1976
- El rei forçar dimissió d'Aries Navarro

LES PRIMERES ELECCIONS DEMOCRÀTIQUES

1977 - 1978

15 de Juny del 1977
- se celebren primeres eleccions democratiques.

1978
- primeres eleccions democràtiques sindicals lliures d'Espanya.

L'INGRÉS A LA COMUNITAT ECONÒMICA EUROPEA

1977 - 1986

1977-1980
- Espanya ratificar els pactes internacionals sobre Drets Humans de les Nacions Unides i la Carta Social Europea.

12 de juny de 1985
- Es signa el Tractat d'Adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea.

L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE SAU

1977 - 1981

1977
- Es crea a Catalunya la Generalitat.

l'octubre de 1979
- L'Estatut ratificat pel poble català.

20 de març del 1980
- Se celebren primeres eleccions al Parlament de Catalunya.
- La CIU guanya les eleccions.

L'ESTAT DE LES AUTONOMIES

1978 - 1995

1978
- Formació d'un Consell General Basc.

1979
- Es crea la primera Xunta de caràcter provicional a Galícia.

1979-1983
- van ser aprovats els diversos estatuts.

1995
- Són aprovades Ceuta i Melilla.

LA COSTITUCIÓ DEL 1978

1978 - 1979

6 de desembre del 1978
- va ser aprovada la nova Constitució al Congrés i al Senat.

EL COP D'ESTAT DEL 23-F

1979 - 1982

1979
- Es van convocar eleccions legislatives.

23 de febrer del 1981
- Elecció de Leopoldo Calvo Sotelo-
- Intent de Cop d'Estat.
- S'aprova la llei del divorci.

1982
- S'aprova LOHPA.

L'NGRÉS A L'ALIANÇA ATLANTICA (OTAN)

1981 - 1997

1981
- Inicia la incorporació d'Espanya a l'Aliança Atlàntica.

Maig del 1982
- Estat espanyol ingressar a l'OTAN.

1991
- Espanya envia tropes per participar en missions internacionals.

1996
- L'accés al poder del Partido Popular.

L'ETAPA SOCIALISTA

1982 - 1996

1985
- Es fa efectiu l'ingrés a la CEE.

1996
- Les eleccions anticipades són guanyades per el Partido Popular.

LA PARTICIPACIÓ E L'EUROPA COMUNITÀRIA

1986 - 2003

1986
- Signatura de l'Acta Única.

1992
- Creació de la Unió Europea.

2002
- Adota l'euro com a moneda.

ELS GOVERNS DEL PARTIDO POPULAR

1996 - 2004

2002
- Entrada a l'euro.

Març del 2003
- Intervenció militar a l'Iraq.

14 de març del 2004
- Atemptat terrorista a Madrid (11-M)

EL RETORN DELS SOCIALISTES

2004 - 2011

2004
- Zapatero guanya les eleccions.

2008
- Els socialistes guanyen les eleccions.

l'octubre de 2011
- ETAanuncia un alto el foc permanent.

L'ELAVORACIÓ D'UN NOU ESTAT

2006 - 2011

El març del 2006
- L'Estatut es aprovat a les Corts.

2010
- Tribunal Constitucional declarar inconstitucionals 14 articles i en va reinterpretar 27.

L'ESCLAT D'UNA CRISI ECONÒMICA BLOBAL

2008 - 2011

2008
- S'inicia crisis finacera.

LA NOVA VITÒRIA DEL PP

2011 - 2012

20 de novembre del 2011
- Zapatero anuncia unes elecions anticipades.