MÓN ACTUAL

Main

2ª Guerra mundial

1939 - 1945

Període d'Entreguerres

1945 - 1949

Època plena de Guerra Freda

1949 - 1960

Cooexistència Pacífica

1960 - 1979

Invasió Afganistan per la URSS

1979

Crisi dels rehéns a Iran (EEUU)

1979

Segona Guerra Freda

1983 - 1985

Guerres

Guerra Civil de Xina

1927 - 1949

Guerra Civil Grècia

1941 - 1945

Guerra de Corea

1950 - 1953

Guerra de Vietnam

1959 - 1975

Economia

Creació de l'Estat de Benestar

1940 - 1989

Edat d'Or

1945 - 1973

Pla Marshall

1947 - 1951

Crisi del Petroli

1973 - 1979

Alemania

Hitler

1933 - 1945

Domini de les potències

1945 - 1989

Divisió en Bizona / Trizona

Etapa de consens

1945 - 1946

Entre EEUU i URSS

Etapa de divisió

1946 - 1949

Quant a la questio alemanya

Etapa d'integració de les meitats alemanes a cada bloc

1949 - 1955

Creació de la RFA (occidental)

1949

Bloqueig de Berlin

1949

Creació de la RDA (oriental)

1949

Construcció del Mur de BErlín

1961

Caiguda del Mur del Berlín

1989

URSS

Lenin

1917 - 1924

Esclat Revolucionari 1917

1917

Guerra Civil

1918 - 1921

Stalin

1928 - 1953

Gran Fam

1932

Pacte Molotov-Ribbentop

1939

Amb Hitler per a evitar ser atacats

Kruschev

1953 - 1964

Pacte de Varsovia

1955

Breznev

1964 - 1982

Revolució d'Estudiants Mundial (París)

1968

Gorbachov

1985 - 1991

Desmembrament de la URSS

1991

Democràcies Populars

Democràcies Populars Creades

1950

Revolució a Hongria

1956

Revolució a Polònia

1956

Primavera de Praga (Txecoslovaquia)

1968

Polonia manen els de "Solidaritat"

1989

Cau la dictadura en Txecoslovàquia

1989

Independència Hongria

1990

Independència Albania i Romania

1991