Història d'Espanya

Catalanisme polític

A Catalunya es va formar un sentiment d'identitat que va donar lloc al catalanisme polític (reivindicació de l'autogovern de Catalunya dintre d'Espanya) Catalunya era diferent a la resta d'Espanya tant social com econòmicament (classe obrera). Catalunya requeria protecció a base d'aranzels a causa de la superior qualitat anglesa però la resta d'Espanya desitjava el lliurecanvisme. Durant la Restauració el catalanisme va adquirir una expressió política i es va convertir en un veritable moviment de masses. El catalanisme es trobava en el republicanisme federal (Valtení Almirall, exigeix federalisme), el tradicionalisme catòlic (Josep Torras i Bages, Catalunya catòlica) i el catalanisme romàntic (Àngel Guimerà, Jocs Florals).
En esclatar la guerra de Cuba els catalanistes es van declarar a favor d'atorgar l'autonomia a l'illa i van alertar de les nefastes conseqüències d'una guerra contra els Estats Units.

Primer Congrés Catalanista

10/09/1880 - 11/14/1880

Iniciativa de Valentí Almirall.
Intel·lectuals, professionals liberals i comerciants.
S'acorda la creació del Centre Català (1882).
Aplega les diferents tendències catalanistes.

Centre Català

06/17/1882

Primera associació de caràcter polític del catalanisme.
Campanya catalanista.
Actes en defensa del proteccionisme econòmic.
Eleccions generals 1886.

Segon Congrés Catalanista

06/20/1883 - 06/27/1883

Memorial de Greuges

1885

Redactat per Valentí Almirall.
Expressa el descontent de la societat catalana respecte a la seva llengua per part de tot l'Estat, defensava el manteniment del dret civil català i recolzava el proteccionisme econòmic.
Primer acte oficial del catalanisme.

Lliga de Catalunya

1887

El grup de La Renaixença va separar-se del Centre i va formar una nova associació: La Lliga de Catalunya.
Caràcter més conservador i més radical a nivell nacional.
Responsables del Missatge a la Reina Regent reivindicant l'autonomia política per Catalunya.
Van dur a terme una forta campanya a favor del dret civil català (que el govern volia eliminar) i van poder mantenir-lo.

Unió Catalanista

1891

Federació entitats catalanistes d'arreu de Catalunya.
Responsables de les Bases de Manresa (1892) i del Missatge a Creta (1897).

Bases de Manresa

03/25/1892 - 03/27/1892

Bases per a la Constitució Regional Catalana.
Proclamava la sobirania catalana, defensava el dret de Corts pròpies amb plena capacitat legislativa, establia el català com a llengua oficial única, dotava a Catalunya de les competències d'ensenyament i justícia, anul·lava el servei militar obligatori i creava una policia autonòmica. A més, disposava una moneda pròpia catalana.
Programa d'autogovern del catalanisme i defineix una via no independentista cap a la sobirania nacional.

Missatge a Creta

03/10/1897

La Unió Catalanista va publicar un document solidaritzant-se amb el poble cretenc que estava en guerra contra Turquia i establien un paral·lelisme entre Catalunya i Creta, víctimes d'Espanya i de Turquia.
Va provocar una forta campanya anti-catalanista i la prohibició de diaris catalans.

Centre Nacional Català

09/03/1899

La Unió Catalanista es dividia en els partidaris de participar en política (Enric Prat de la Riba)i en els que deien de no fer-ho (Àngel Guimerà) -> Separació i creació del Centre Nacional Català

Lliga Regionalista de Catalunya

04/25/1901

Unió dels empresaris que donaven suport a Polavieja (Unió Regionalista) i del Centre Nacional Català.
Partit més important a Catalunya fins 1923.
Força política conservadora.
Francesc Cambó.
En les eleccions de 1901 (a Barcelona) els "quatre presidents" van sortir vencedors juntament amb dos republicans i un liberal.
A les eleccions municipals van aconseguir 11 regidors, els republicans també i els partits dinàstics només 4. Així es va acabar amb el caciquisme a Barcelona i es va tornar una pugna entre catalanistes i republicans.

Visita a Barcelona d'Alfons XIII

04/07/1904

El rei i el president del govern (Antoni Maura) van visitar Barcelona.
A dintre de la Lliga hi havia l'opinió de fer boicot al rei i l'opinió d'aprofitar l'èxit popular per exposar al rei les demandes del catalanisme.
Es va fer el discurs davant del rei.
Els catalanistes republicans van abandonar la Lliga i van fundar el setmanari "El Poble Català". El 1907 van crear un nou partit: el Centre Nacionalista Republicà.

Llei de jurisdiccions

11/25/1905

El setmanari humorístic catalanista "Cu-cut!" va ridiculitzar l'exèrcit pel seus fracassos militars -> un grup de militars van assaltar la redacció -> Llei de jurisdiccions: prohibia les ofenses orals o escrites en vers a la unitat de la pàtria, la bandera i l'honor de l'exèrcit (entrava en conflicte amb la subordinació del poder militar al civil).
Aquesta llei era una amenaça a la llibertat d'expressió i criminalitzava el catalanisme polític -> Solidaritat Catalana (TOTES les forces polítiques catalanes menys lerrouxistes i dinàstics)

Centre Nacionalista Republicà

1907

Format per catalanistes republicans liderats per Domènech i Montaner que van abandonar la Lliga i van fundar el setmanari "El Poble Català"

Eleccions generals de 1907

04/21/1907

Es va presentar Solidaritat Catalana i va obtenir 41 de 44 escons que Catalunya tenia al Congrés dels Diputats -> Això va suposar la fi del caciquisme al país -> el catalanisme es va convertir en un moviment de masses arrelat a tot Catalunya.

Unió Federal Nacionalista Republicana

April, 1910

Republicanisme d'esquerres i catalanista.
Grups catalanistes i Partit Federal.

Repressió catalana

04/01/1939

Franco va abolir l'Estatut d'Autonomia de 1932 i va perseguir a tots el separatistes.
Milers van ser empresonats, depurats o expulsats.
Es va tractar Catalunya com un país enemic ocupat i es va perseguir els símbols i manifestacions col·lectives catalanes.
Es va prohibir el català.
Més endavant, per mostrar més tolerància, es va permetre la representació d'algunes obres en català: la publicació de la revista Ariel (1946) i el primer premi literari català (1947).
Els Jocs Florals es van continuar fent a l'exili i també l'edició de llibres en català.
Gràcies al moviment escolta, es va aconseguir allunyar de la influència de les organitzacions juvenils franquistes als nens, que els donava una inspiració catòlica i catalanista.

Front Nacional de Catalunya

1940

Agrupava elements nacionalistes d'ERC i d'Estat Català.

Consell Nacional de Catalunya

July, 1940

Format per un grup de catalans al Regne Unit.
Van presentar a l'ONU el cas de Catalunya (1945).

Mort de Lluís Companys

10/15/1940

Es va afusellar a Lluís Companys a Montjuïc, desprès d'un judici sumaríssim -> eliminar simbòlicament el catalanisme polític i la Generalitat republicana.

Institut d'Estudis Catalans

05/15/1942

Es va reorganitzar en la clandestinitat i impartia classes d'història de Catalunya i de literatura catalana.

Presidencia de Josep Irla

1945 - 1954

Josep Irla va adquirir les funcions de president de la Generalitat en l'exili.

Moviment Socialista de Catalunya

January, 1945

Persones del PSUC i POUM, que ja tenien grups clandestins dintre de Catalunya.

Vaga dels tramvies

1951

Degut a l'augment en les tarifes, els ciutadans van deixar d'agafar el tramvia -> es va anul·lar l'augment de les tarifes i es va destituir al governador civil i a l'alcalde de Barcelona.

Presidencia de Josep Tarradellas

1954 - 1980

Els diputats al Parlament de Catalunya el van elegir com a president de la Generalitat des de Mèxic desprès de la dimissió de Josep Irla.

Història d'Espanya

Pacte d'Ostende

1866

Trobada de l'oposició a Isabel II

Revolució La Gloriosa

09/18/1868 - 09/29/1868

Sublevació militar iniciada per Topete a Cadis.
Creació de les juntes revolucionàries que reivindicaven l'abolició de la monarquia d'Isabel II.
Isabel II fuig a l'exili.

Sexenni Democràtic o Revolucionari

09/29/1868 - 12/29/1874

Abolició de la monarquia.
Sufragi universal masculí.
Partit Democràtic Republicà Federal (Francesc Pi i Margall) -> Federalisme, abolició de les quintes i supressió dels impostos de consum. Eliminar les diferències de classe. Estava dividit en benèvols (acció legal) i intransigents (insurrecció)

Constitució de 1869

06/06/1869

Eleccions el gener de 1869 -> Partit Progressista
Corts -> Nova constitució el juny
Monarquia constitucional, democràtica i parlamentària.
Sobirania nacional, drets de l'individu, plena llibertat religiosa (catolicisme oficial).

Regnat Amadeu I

12/26/1870 - 02/11/1873

Arriba a finals de 1870.
Tots (isabelins, carlistes i republicans) conspiraven contra ell.
Prim el recolzava fortament, però va ser assassinat.
Sistema polític bipartidista: Partit Constitucionalista (Sagasta, dretes) <-> Partit Radical (Zorrilla, esquerres). Gran inestabilitat governamental.

Tercera Guerra Carlina

04/15/1872 - 11/19/1876

Carles VII prometia als antics territoris de la corona d'Aragó el retorn al sistema polític d'abans de la Guerra de Successió.
Navarra, País Basc, Catalunya, País Valencià i Aragó.
Amb la Primera República alguns sectors van donar suport al carlisme.
El retorn dels borbons va significar la derrota carlina.

Primera República

02/11/1873 - 12/29/1874

Govern -> Partit Radical i republicans federals (EStanislau Figueres)
Federals intransigents -> Juntes Revolucionaries
A Andalusia els jornalers van ocupar alguns latifundis.
A Catalunya van intentar proclamar l'Estat català dins de la República Federal espanyola.

Ruptura del govern (cop d'Estat fallit)

Es van convocar eleccions a principis de maig, es va rebaixar el límit d'edat a 21 (abans 25). Participació del 35% -> Partit Federal (els altres no es presentaven com a forma de protesta).
President -> Francesc Pi i Margall. No es va aprovar el projecte de Constitució (federalisme, laïcitat)
Dimiteix Pi i Margall (cantonalisme) -> Nicolás Salmerón
Dimiteix Salmerón (pena de mort) -> Emilio Castelar
Sofoca el cantonalisme
Cop d'Estat (Gn Pavía) -> Serrano
Govern dictatorial: repressió obrerisme organitzat i federalisme intransigent.
Antonio Cánovas del Castillo fa que Isabel II abdiqui a favor del seu fill Alfons

Cop d'Estat fallit

04/12/1873

Republicans radicals i certs comandaments militars.
Va causar la ruptura de la coalició de govern

Cantonalisme

07/12/1873 - February 1874

A Andalusia, País Valencià i Múrcia va haver aixecaments republicans federals intransigents.
Estudiants, intel·lectuals, polítics, menestrals i obrers.
Va provocar la dimissió de Pi i Margall i amb Salmerón es va estendre més.

Manifest de Sandhurst

12/01/1874

El príncep Alfons es compromet a exercir la monarquia d'una manera conciliatòria i liberal.

Proclamació d'Alfons XII

12/29/1874

El general Martínez Campos sense esperar autorització de Cánovas proclama a Alfons XII.

Torn de partits

1875 - 1923

Alternança dels partits conservador i liberal fent tupinades utilitzant el ministeri de Governació i els cacics locals.
Feien votar als morts i als desconeguts, afegien vots a grapats o falsificaven el recompte.
Els cacics manipulaven a la gent amenaçant-los.
Tot això va afavorir l'abstencionisme, que rondava el 80%.

Regnat d'Alfons XII

01/09/1875 - 11/25/1885

Derrota de l'exèrcit carlí, abolició dels furs i pacificació de Cuba.
Nova Constitució.
Instauració del torn de partits: conservadors (Cánovas) i liberals (Sagasta)

Constitució de 1876

1876

Síntesi de les Constitucions de 1845 i 1869.
Reconeixia moltes llibertats aprovades el 1869.
Sobirania compartida: Rei - Corts
Poder legislatiu -> Corts (Congrés dels Diputats i Senat)
Sufragi censatari (1890: sufragi universal masculí)
No reconeixia la llibertat de cultes en públic.
Els militars perdien protagonisme però seguien tenint una gran influència.

Regència de Maria Cristina d'Àustria

11/25/1885 - 1902

Guerra d'Independència de Cuba

05/19/1895 - 12/10/1898

Producció de sucre -> prosperitat (capital nord-americà)
Corrupció a l'Administració i negativa a l'autonomia -> guerra d'independència (José Martí)
Les autoritats espanyoles no van poder fer res.
Els Estats Units van donar suport a Cuba amb armament.
Els Estats Units es van unir a la guerra el 1898i va durar 4 mesos.

Maine

04/25/1898

Esclata el cuirassat nord-americà a un port de Cuba i les autoritats culpen a un sabotatge espanyol, cosa que va causar que Estats Units s'afegis a la guerra.

Regeneracionisme

12/10/1898

La Generació del 98 (formada per intel·lectuals) va posar en manifest que Espanya estava endarrerida i s'havien d'introduir modificacions radicals al govern.
L'objectiu era millorar l'actual Espanya i oblidar les veles glòries del passat.
Es va crear el ministeri d'Instrucció Pública.
El catalanisme es va veure reforçat davant de la derrota espanyola.

Nou pressupost

July, 1899

Fort augment d'impostos sobretot per la indústria i pel comerç.
Augmenta el descontentament popular.
A Barcelona van decidir no pagar (tancament de caixes) -> negocis embargats, estat de guerra, empresonaments -> van pagar, però van perdre la desconfiança en el govern que no complia les promeses de reformes ni de descentralització.

Regnat d'Alfons XIII

1902 - 1931

L'any 1902 va fer 16 anys i va assumir totes les responsabilitats com a rei un cop jurada la Constitució.
Proposava com a presidents del govern als dirigents que li agradaven a ell -> governs inestables i divisions de partits polítics.

Antoni Maura va ser el líder del Partit Conservador -> política de reforma per mantenir el sistema polític de la Restauració. Els fets de la setmana tràgica van forçar-lo a dimitir com a president del govern i a renunciar al lideratge del Partit Conservador (Eduardo Dato, simpatitzant amb el rei) -> Divisió del partit en datistes i mauristes (el 1921 va haver una nova crisi a causa de l'assassinat de Dato).

José Canalejas va ser president del govern a partir del Partit Liberal -> repartiment del Marroc amb França i pacificar el Rif amb el soldà del Marroc, Prohibició de l'establiment de nous ordes religiosos, va suprimir impostos sobre el consum, va reprimir vagues però va regular la jornada màxima laboral i va establir el servei militar obligatori (sense possibilitat d'evitar-ho pagant).

Partit Republicà Radical

1908

Fundat per Alejandro Lerroux.
Partit anticatalanista i anticlerical.
A favor d'algunes reivindicacions obreres, denunciava les repressions del govern, feia peticions d'indults i d'amnisties i defensava jurídicament els sindicalistes represaliats i presos.

Franquisme

04/01/1939 - 11/20/1975

Règim basat en el nazisme alemany i feixisme italià.
Franco era cap d'estat, cap de govern, cap de l'únic partit polític permès i generalíssim de l'exèrcit.
Un sol partit polític (Falange Española Tradicionalista y de las JONS), un sol sindicat (Organización Sindical Española) i una organització per marcar als nens de petits (Frente de Juventudes).
Franco tenia els tres poders (legislatiu, executiu i jurídic).
Hi estaven adherits tots els sectors més conservadors, les classes mitjanes urbanes, els pagesos de Navarra i Castella, els grans terratinents, la burgesia industrial i financera, l'exèrcit i l'església catòlica. El franquisme sempre va ser dèbil a Catalunya i al País Basc.
Repressió -> partits polítics, sindicats, bàndol contrari a la guerra i a tothom que no s'adequava al règim (republicans, comunistes, socialistes, anarquistes i separatistes) -> mecanismes jurídics: depuració, empresonament o pèrdua de feina.

POSTGUERRA MUNDIAL
Britànics i nord-americans van evitar una intrusió armada a Espanya com demanaven alguns països.
Espanya no va ser admesa a les Nacions Unides.
L'ONU va recomanar la retirada d'ambaixadors d'Espanya (1946) -> règim franquista aïllat
Tampoc van ser inclosos en el Pla Marshall l'any 1948.

GUERRA FREDA
Estats Units vol fer un front contra el comunisme juntament amb Espanya -> tornen els ambaixadors, Espanya ingressa a l'OMS, a la UNESCO i a l'OIT.

ESGLÉSIA CATÒLICA
Espanya era oficialment catòlica degut a la signatura del concordat (1953) -> influència catòlica en la vida civil i estava exempta de censura i Franco tenia el dret de presentació dels bisbes.

EXILI
Els exiliats van fugir cap a França, on van ser internats en camps de concentració en condicions extremadament dures.
Invasió alemanya a França -> refugiats s'uneixen a la resistència / Intel·lectuals fugen a Mèxic / Els menys compromesos tornen a Espanya (repressió igualment)
Hi havia guerrilles que es negaven a acceptar el final de la guerra que van fugir als Pirineus on diuen diferents tipus d'atemptats. El 1944 van envair la Vall d'Aran.

OPOSICIÓ
Els diferents partits es culpaven entre ells. Van intentar construir nuclis organitzats però resultaven desmantellats.
Alguns militars van començar a oposar-se al règim i els monàrquics estaven decebuts perquè Franco no anava a restaurar la monarquia immediatament (Joan de Borbó) -> Franco i Joan de Borbó van acordar un pacte segons el qual Joan Carles podria cursar els estudis a Espanya (1948).
Encara que només hi havia un sindicat, de tant en tant va haver vagues a Bilbao, Barcelona, País Basc i Navarra.
Els universitaris van sortir al carrer a manifestar-se (1956).

POBLACIÓ
Va haver un augment de la població durant el règim, també la taxa de natalitat, mentre que la de mortalitat baixava.
Migracions interiors del camp a la ciutat.
Migracions exteriors a Amèrica del Sud i, posteriorment, a l'Europa occidental.
La gent va començar a deixar l'agricultura per la indústria.
Van empitjorar les condicions de vida. Es van establir racionaments per tal d'alimentar la població que va durar fins el 1951 (cartilla de racionament) -> mercat negre (estraperlo).
Va haver restriccions elèctriques.
Es va imposar la religió catòlica.

Segona Guerra Mundial

09/01/1939 - 09/02/1945

Neutralitat inicial a Espanya -> país <> amb l'entrada d'Itàlia a la guerra
Els espies alemanys i italians poden actuar tranquil·lament a Espanya, el govern donava avituallament als ports espanyols pels submarins alemanys, es van exportar molt material d'interès militar.
Derrota de França -> Espanya vol entrar a la guerra a canvi d'una immensa quantitat d'armament i d'aliments i territoris -> Alemanya no accepta
Franco va donar suport a Hitler amb la División Azul.
Desembarcament angloamericà al nord d'Àfrica, derrota alemanya a Stalingrad i invasió de Sicília -> Espanya neutral (encara que va continuar subministrant materials a Alemanya)

Hendaia 1940

10/23/1940

Franco i Hitler es troben a Hendaia.
Franco no es compromet a entrar en guerra i manté les seves peticions.
Els Alemanys estan poc interessats en l'entrada d'Espanya a la guerra per la seva situació de crisi econòmica i creien que seria més un destorb que no una ajuda.

Itàlia 1941

02/12/1941

Franco es reuneix amb Mussolini però tampoc es concreta una data per l'entrada d'Espanya a la guerra.

Fuero de los españoles

1945

Abandonament de les formes més feixistes a causa de la victòria aliada.
Reconeixia els drets essencials en qualsevol constitució: igualtat davant la llei, dret a l'educació, al treball, tolerància religiosa (catolicisme oficial), drets d'expressió... tots aquests drets eren reconeguts mentre que exercir-los no anés en contra del règim franquista.
També imposava deures com la lleialtat al cap de l'Estat

Ley de sucesión a la jefatura del Estado

1947

Les Corts franquistes van aprovar-ho.
Definia Espanya com un estat catòlic, social i representatiu que es constituïa en regne.
Atorgava a Franco el poder vitalici i deixava a les seves mans el nomenament d'un successor, que seria rei. El futur rei havia de jurar les lleis fonamentals del règim i lleialtat als principis del Movimiento Nacional.
Creava el Consell de Regència (facilitar la successió) i el Consell del Regne (funció consultiva pel cap de l'Estat).

Pacte de Madrid

September, 1953

Estats Units coopera econòmica i militarment -> aconsegueix bases militars a Torrejón, Saragossa i Rota

ONU

1955

Reconeixement internacional a causa de l'admissió d'Espanya a l'ONU.

Ley de principios fundamentales del Movimiento Nacional

May, 1958

Confirma les bases no democràtiques del règim franquista.

Segon Franquisme

1959 - 1973

Va haver canvis en les diferents <> (grups que donaven suport al règim): els falangistes van perdre poder polític -> Movimiento Nacional, es va incorporar una nova família: tecnòcrates (professionals del Opus Dei molt conservadors)

OPOSICIÓ
PCE (PSUC a Catalunya) i PSOE van mantenir una presència activa (malgrat les dificultats).
El Frente de Liberación Popular tenia una important influència en els ambients universitaris i intel·lectuals.
Es va constituir CCOO que inicialment recolliu sindicalistes de diverses ideologies però hi van acabar predominant els comunistes.

Manuel Fraga Iribarne

1962

Va ser nomenat ministre d'Informació i Turisme -> controlava la censura.

Vaga de miners d'Asturies

April, 1962

Gran suport popular.
Dura repressió popular -> empresonats i expulsats.

Contuberni de Munic

June, 1962

Reclamació per part de 118 polítics de l'oposició antifranquista de la plena democratització d'Espanya per tal d'entrar a la Comunitat Econòmica Europea a la qual el govern espanyol havia sol·licitat entrar.
Es va castigar amb desterrament.

Tribunal d'Ordre Públic

1963

Institució creada per tal d'agilitzar els processos de caràcter polític, encara que determinats delictes seguien estant sota jurisdicció militar.

Llei de premsa

1966

Llei impulsada per Fraga que concedia més llibertat a la premsa eliminant la censura sempre que no critiquessin el franquisme.
El franquisme va aconseguir cert reconeixement exterior.

Llei orgànica de l'Estat

12/14/1966

Va ser aprovada per les Corts -> referèndum (sense garantia democràtica).
Es separaven les funcions de cap de govern i cap d'Estat.
A les Corts hi hauria 108 procuradors familiars (2 per província i s'asseguraven que fossin franquistes).

Cas Matesa

07/23/1969

Empresa de Navarra que exportava maquinària tèxtil.
Es va idear un sistema per aconseguir crèdits que concedien els organismes oficials -> Es van aconseguir 10.000 milions de pessetes en crèdits.
La premsa va difondre ràpidament la noticia (Manuel Fraga) cosa que va suposa un cop pel govern i l'expulsió de tretze ministres del govern.
Aquest escàndol va posar de manifest les lluites que hi havia entre els diferents ministres i les diferents <> (Fraga - tecnòcrates).
Es va nomenar a Luis Carrero Blanco vicepresident del govern.

Junta Democrática

July, 1974

El líder del PCE, Santiago Carrillo va imposar un programa basat en la superació de la Guerra Civil, en l'acceptació de les regles democràtiques i en un programa de reformes socioeconòmiques moderades -> eurocomunisme
En l'organisme hi participaven diferents personalitats i forces polítiques i sindicals.

Plataforma de Convergencia Democrática

June, 1975

A l'octubre de 1974 es van acabar les disputes internes del PSOE i es va donar el control del partit a Felipe González -> Es va agilitzar el partit i es va crear aquesta plataforma.

Joan Carles I

11/22/1975 - 06/02/2014

El consideraven l'hereu del franquisme.
Nomena a Carlos Arias Navarro president del govern -> no volia instaurar una democràcia -> va ser destituït

Platajunta

03/26/1976

Fusió de la Junta i de la Plataforma -> Coordinación Democràtica (Platajunta)
Era un organisme unitari que aplegava la major paart de les forces polítiques antifranquistes.

Adolfo Suárez

07/01/1976

Ministre franquista que va ser nomenat president del govern desprès de la destitució de Carlos Arias Navarro.

Volia aconseguir la ràpida democratització d'Espanya però a partir del respecte a la legalitat franquista.