Història d'Espanya

Main

Fi de la Guerra Civil

04/01/1939

Segona Guerra Mundial

09/1939

Ocupació de França

June 1940

El primer franquisme (1939-1959)

Manifest de Sandhurst

september 1874

Pronunciament del general Martínez Campos a Sagunt

29 december 1874

Govern conservador

1875 - 1881

La Restauració

1875 - 1931

Regnat d'Alfons XII

1875 - 1885

Constitució de 1876

1876

Pau de Zanjón

1878

Govern liberal

1881 - 1883

Govern conservador

1883 - 1885

Comissió de reformes socials

1883

Llei de premsa

1883

Regència de Mª Cristina

1885 - 1902

Pacte d'El Pardo

1885

Govern liberal

1885 - 1890

Llei d'associacions

1887

Sufragi universal masculí

1890

El primer franquisme

1 April 1939 - 1960

Fundació del Front Nacional de Catalunya

June 1939

Fundació del Consell Nacional de Catalunya

July 1940

Afussellament de Lluís Companys

15 October 1940

Entrevista a Hendaia

10/23/1940

Entrevista a Bordighera

02/12/1941

Fundació de l'Instituto Nacional de Industria

September 1941

Creació de les Corts Espanyoles franquistes

1942

Invasió de la Vall d'Aran

October 1944

Fuero de los Españoles

1945

Fundació del Moviment Socialista de Catalunya

1945

Manifest de Lausana

March 1945

Apel·lació a les Nacions Unides

April 1945

Retirada d'ambaixadors

1946

Primer número de la revista Ariel

1946

Ley de sucesión a la jefatura del Estado

1947

Festes de l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat

1947

Disminució de l'activitat dels maquis

1947

Vaga de tramvies a Barcelona

1951

Fi del racionament d'aliments

1951

Congrés Eucarístic

1952

Concordat amb el Vaticà

1953

Pacte de Madrid

September 1953

Admissió dins l'ONU

1955

Formació de Crist-Catalunya

1955

Vaga d'estudiants universitaris

1956

Ley de principios fundamentales del Movimiento Nacional

1958

Visita d'Eisenhower

1959

Pla d'Estabilització

1959

Economia i demografia

Augment de la població / Canvi en la distribució de la població activa

1940 - 1960

Arribada de l'ajuda econòmica americana

1951

Reactivació de l'activitat industrial

1951