Średniowieczni władcy Europy wschodniej

Wydarzenia

Wielka schizma wschodnia

1054

I Krucjata

1096 - 1099

Rozbicie dzielnicowe Polski

1138 - 1320

II Krucjata

1147 - 1149

III Krucjata

1189 - 1192

IV Krucjata

1202 - 1204

Wielki kurułtaj

1206

V Krucjata

1217 - 1221

VI Krucjata

1248 - 1254

VII Krucjata

1270

Upadek Konstantynopola

05/29/1453

Odkrycie Ameryki

10/12/1492

Władcy Polski

Kazimierz I Odnowiciel

Approx. 1054 - 1058

Bolesław II Szczodry

1058 - 1079

Władysław I Herman

1079 - 1102

Zbigniew

1102 - 1107

Bolesław III Krzywousty

1107 - 1138

Władysław II Wygnaniec

1138 - 1146

Bolesław IV Kędzierzawy

1146 - 1173

Mieszko III Stary

1173 - 1177

Kazimierz II Sprawiedliwy

1177 - 1191

Mieszko III Stary

1191

Kazimierz II Sprawiedliwy

1191 - 1194

Leszek I Biały

1194 - 1198

Mieszko III Stary

1198 - 1199

Leszek I Biały

1199

Mieszko III Stary

1199 - 1202

Władysław III Laskonogi

1202

Leszek I Biały

1202 - 1210

Mieszko IV Plątonogi

1210 - 1211

Leszek I Biały

1211 - 1225

Henryk I Brodaty

1225

Leszek I Biały

1225 - 1227

Władysław III Laskonogi

1227 - 1229

Konrad I Mazowiecki

1229 - 1232

Henryk I Brodaty

1232 - 1238

Henryk II Pobożny

1238 - 1241

Bogusław Rogatka

1241

Konrad I Mazowiecki

1241 - 1243

Bolesław V Wstydliwy

1243 - 1279

Leszek Czarny

1279 - 1288

Henryk Prawy

1288 - 1289

Bolesław Mazowiecki

1288

Bolesław Mazowiecki

1289

Władysław IV Łokietek

1289

Henryk Prawy

1289 - 1290

Przemysł II

1290 - 1291

Wacław II

1291 - 1305

Przemysł II

1295 - 1296

Wacław III

1305 - 1306

Władysław IV Łokietek

1306 - 1333

Kazimierz III Wielki

1333 - 1370

Ludwik Węgierski

1370 - 1382

Jadwiga Andegaweńska

1384 - 1399

Władysław II Jagiełło

1386 - 1436

Władysław III Warneńczyk

1434 - 1444

Kazimierz IV Jagiellończyk

1447 - 1492

Jan I Olbracht

1492 - 1501

Ruś

Wielkie Księstwo Kijowskie 882-1169
Wielkie Księstwo Włodzimierskie 1169-1328
Wielkie Księstwo Moskiewskie 1328-1547

Izjasław I

1054 - 1068

Wsiesław I Briaczysławicz

1068 - 1069

Izjasław I

1069 - 1073

Światosław II

1073 - 1076

Wsiewołod I

1077

Izjasław I

1077 - 1078

Wsiewołod I

1078 - 1093

Światopeł II Michał

1093 - 1113

Włodzimierz II Monomach

1113 - 1125

Mscisław I Harald

1125 - 1132

Jaropełk II

1132 - 1139

Wsiewołod II Cyryl Olegowicz

1139 - 05/05/1146

Wieczesław I

02/22/1139

Igor II Olegowicz

1146

Izjasław II Pantelejmon

09/1146 - 1149

Andrzej I Bogolubski

1169 - 1174

Michał Jurijewicz

1174 - 1176

Wsiewołod III Wielkie Gniazdo

1176 - 1212

Jerzy II Wsiewołodowicz

1212 - 1216

Konstantyn I

1216 - 1218

Jerzy II Wsiewołodowicz

1218 - 1238

Jarosław II

1238 - 1246

Światosław III

1247 - 1248

Michał Chrobry

1248

Andrzej II

1249 - 1252

Aleksander Newski

1252 - 1263

Iwan III Srogi

1462 - 1505

Władcy Węgier

Andrzej I

Approx. 1054 - 1061

Bela I

1061 - 1063

Salomon

1063 - 1074

Gejza I

1074 - 1077

Władysław I Święty

1077 - 1095

Koloman Uczony

1095 - 1116

Stefan II

1116 - 1131

Bela II Ślepy

1131 - 1141

Gejza II

1141 - 1162

Stefan III

1162

Władysław II

1162 - 1163

Stefan IV

1163

Stefan III

1163 - 1172

Bela III

1172 - 1196

Emeryk

1196 - 1204

Władysław III

1204 - 1205

Andrzej II

1205 - 1235

Bela IV

1235 - 1270

Stefan V

1270 - 1272

Władysław IV Kumańczyk

1272 - 1290

Andrzej III

1290 - 1301

Wacław III

1301 - 1305

Otto

1305 - 1308

Karol I Robert

1310 - 1342

Ludwik I Wielki

1342 - 1382

Maria I

1382 - 1385

Karol II Mały

1385 - 1386

Maria I

1386 - 1396

Zygmunt Luksemburski

1387 - 1437

Albrecht I

1437 - 1439

Władysław III Warneńczyk

1440 - 1444

Władysław Pogrobowiec

1444 - 1457

Maciej Korwin

1458 - 1490

Władysław II Jagielończyk

1490 - 1516