Untitled timeline

Main

Naix

1947

Comença a fuamr

1957

Deixa l'escola

1960

Trova feïnes diverses a fàbriques de tèxtil.

1963

Carnet de conduïr/ Mili

1965

Matrimoni

1967 - 1997

Naix la seua filla (Blanca)

1970

Compra la primera casa

1974

Compren la caseta

1985

Primer net

1993

Segón net

1995

Venen la caseta

1996

Mor la dona

1997

Deixa de treballar a la construcció (jubilació anticipada)

2008

La filla es divorcia

2010