Średniowieczni władcy Europy zachodniej

Wydarzenia

Bitwa pod Hastings

1066

I Krucjata

1096 - 1099

II Krucjata

1147 - 1149

III Krucjata

1189 - 1192

IV Krucjata

1202 - 1204

Wielki kurułtaj

1206

V Krucjata

1217 - 1221

VI Krucjata

1248 - 1254

VII Krucjata

1270

Niewola awiniońska

1309 - 1377

Wojna stuletnia

1337 - 1453

Wielka schizma zachodnia

1378 - 1417

Spalenie Jana Husyta

07/06/1415

Wojny husyckie

1419 - 1436

Upadek Konstantynopola

05/29/1453

Wojna Dwóch Róż

1455 - 1485

Odkrycie Ameryki

10/12/1492

Papieże

Aleksander II

Approx. 1066 - 1071

Grzegorz VII

1073 - 1085

Wiktor III

1086 - 1087

Urban II

1088 - 1099

Paschalis II

1099 - 1118

Gelazjusz II

1118 - 1119

Kalikst II

1119 - 1124

Honoriusz II

1124 - 1130

Inocennty II

1130 - 1143

Celestyn II

1143 - 1144

Lucjusz II

1144 - 1145

Eugeniusz III

1145 - 1153

Anastazy IV

1153 - 1154

Hadrian IV

1154 - 1159

Aleksander III

1159 - 1181

Lucjusz III

1181 - 1185

Urban III

1185 - 1187

Grzegorz VIII

10/21/1187

Klemens III

12/19/1187 - 1191

Celestyn III

1191 - 1198

Inocenty III

1198 - 1216

Honoriusz III

1216 - 1227

Grzegorz IX

1227 - 1241

Celestyn IV

1241

Innocenty IV

1243 - 1254

Aleksander IV

1254 - 1261

Urban IV

1261 - 1264

Klemens IV

1265 - 1268

Grzegorz X

1271 - 1276

Jan XXI

1276 - 1277

Inocennty V

1276

Hadrian V

1276

Mikołaj III

1277 - 1280

Marcin IV

1281 - 1285

Honoriusz IV

1285 - 1287

Mikołaj IV

1288 - 1292

Bonifacy VIII

1294 - 1303

Celestyn V

1294

Benedykt XI

1303 - 1304

Klemens V

1305 - 1314

Jan XXII

1316 - 1334

Benedykt XII

1334 - 1342

Klemens VI

1342 - 1352

Inocennty VI

1352 - 1362

Urban V

1362 - 1370

Grzegorz XI

1370 - 1378

Urban VI

1378 - 1389

Bonifacy IX

1389 - 1404

Innocenty VII

1404 - 1406

Grzegorz XII

1406 - 1415

Marcin V

1417 - 1431

Eugeniusz IV

1431 - 1447

Mikołaj V

1447 - 1455

Kalikst III

1455 - 1458

Pius II

1458 - 1464

Paweł II

1464 - 1471

Sykstus IV

1471 - 1484

Inocennty VIII

1484 - 1492

Aleksander VI

1492 - Approx. 1498

Władcy Anglii

Wilhelm I Zdobywca

1066 - 1087

Wilhelm II Rudy

1087 - 1100

Henryk I Beauclerc

1100 - 1135

Stefan z Blois

1135 - 02/02/1141

Matylda

04/07/1141

Stefan z Blois

11/01/1141 - 1154

Henryk II

1154 - 1189

Ryszard I Lwie Serce

1189 - 1199

Jan bez Ziemi

1199 - 1216

Henryk III

1216 - 1272

Edward I Długonogi

1272 - 1307

Edward II

1307 - 1327

Edward III

1327 - 1377

Ryszard II

1377 - 1399

Henryk IV Bolingbroke

1399 - 1413

Henryk V

1413 - 1422

Henryk VI

1422 - 1461

Edward IV

1461 - 1470

Henryk VI

1470 - 1471

Edward IV

1471 - 1483

Edward V

04/09/1483

Ryszard III

07/1483 - 1485

Henryk VII

1485 - Approx. 1498

Władcy Francji

Filip I

Approx. 1066 - 1108

Ludwik VI Gruby

1108 - 1137

Ludwik VII Młody

1137 - 1180

Filip II August

1180 - 1223

Ludwik VIII Lew

1223 - 1226

Ludwik IX Święty

1226 - 1270

Filip III Śmiały

1270 - 1285

Filip IV Piękny

1285 - 1314

Ludwik X Kłótliwy

1314 - 1316

Jan I Pogrobowiec

11/15/1316

Filip V Wysoki

11/20/1316 - 1322

Karol IV Piękny

1322 - 1328

Filip VI

1328 - 1350

Jan II Dobry

1350 - 1364

Karol V Mądry

1364 - 1380

Karol VI Szalony

1380 - 1422

Karol VII Zwycięski

1422 - 1461

Ludwik XI Wytwały

1461 - 1483

Karol VIII Życzliwy

1483 - 1498

Władcy Niemiec

Henryk IV

Approx. 1066 - 1105

Henryk V

1105 - 1125

Lotar III

1125 - 1137

Konrad III

1138 - 1152

Fryderyk I Barbarossa

1152 - 1190

Henryk VI

1190 - 1197

Filip Szwabski

1198 - 1208

Otto IV Welf

1208 - 1218

Fryderyk II

1212 - 1250

Konrad IV

1250 - 1254

Wielkie Bezkrólewie

1254 - 1273

Rudolf I

1273 - 1291

Adolf z Nassau

1292 - 1298

Albrecht I

1298 - 1308

Henryk VII

1308 - 1313

Ludwik IV Bawarski

1314 - 1347

Karol IV

1347 - 1378

Wacław

1378 - 1400

Ruprecht z Palatynatu

1400 - 1410

Zygmunt

1411 - 1437

Albrecht II

1438 - 1439

Fryderyk III

1440 - 1493

Maksymilian I

1493 - Approx. 1498