Dějiny a současnost masových médií

Kultura

Politika

Zákon o mimořádných opatřeních

09/23/1938

Podle tohoto zákona bylo možné v době nepokojů na tři měsíce omezit občanské svobody, včetně svobody projevu

zřízen Centrální úřad Office of War Information

01/01/1942

Počátkem roku 1942 byl v USA zřízen Centrální úřad Office of War Information, který zodpovídal za propagandu do zahraničí.

ČNR pověřila vedením tiskového odboru ČNR Františka Bauera

05/05/1945

vyhláška o zastavení veškerých periodik

05/18/1945

Již 18.května 1945 vydalo ministerstvo informací vyhlášku, jíž bylo zastaveno vydávání veškerých periodik s výjimkou deníků vydávaných stranami Národní fronty.

vyhláška o přechodném omezení ve vydávání periodických tiskovin

10/26/1945

Ministr Václav Kopecký vydal vyhlášku o přechodném omezení ve vydávání periodických tiskovin, která stanovila, že od 1.prosince 1945 budou moci vycházet jen ta periodika, která schválí ministerstvo informací na základě nové žádosti o povolení k tisku, ministerstvo informací tak dostalo do ruky velkou rozhodovací moc.

Média

Ústřední cenzurní komise (ÚCK)

09/26/1938

Ustaven Národní svaz novinářů

06/11/1939

Ustavující schůze, na níž se sloučily čtyři nejvýznamnější novinářské spolky meziválečného období, se konala 11. června 1939 a byl stanoven Národní svaz novinářů.

vyšlo první ilegální Rudé Právo

08/01/1939

První ilegální Rudé Právo (ústřední tisk KSČ) vyšlo v srpnu 1939, jedním z jeho šéfredaktorů byl i Julius Fučík.

Souhrnný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku

09/01/1939

Kodifikoval činnost dvou českých cenzorů v každé redakci.

zahájeno vysílání Volá Londýn

09/08/1939

České vysílání britské stanince BBC zvané Volá Londýn bylo zahájeno 8. září 1939 projevem Jana Masaryka.

Český národně socialistický tábor

10/01/1939

Několik fašistických skupin se v říjnu 1939 spojilo v organizaci Český národně socialistický tábor a vydávalo deník Vlajka a Áríjská fronta.

Měsíčník Böhmen un Mähren

01/01/1940

Od roku 1940 vycházel měsíčník Böhmen und Mähren jako list říšského protektora v Čechách a na Moravě.

Vládní nařízení o úpravě poměrů v českém tisku

05/01/1941

Předsednictvo ministerské rady (PMR) bylo zmocněno určovat výši nákladu periodik, zastavovat výdávání tiskovin a stanovovat rozsah listů i jednotlivých jejich částí, včetně inzerce. K vydávání periodik bylo nutné povolení PMR.

zahájeno vysílání z Moskvy

07/01/1941

České vysílání z Moskvy zahájilo své působení v létě 1941 programem Za národní osvobození.

vyšlo první legální Rudé Právo

05/06/1945

britská televize BBC obnovila vysílání

01/01/1946

Po válečné pauze začala nová fáze rozvoje televizního vysílání, britská BBC v lednu 1946 obnovila pravidelné televizní vysílání, v USA se rozšířila vysílání rozhlasových a televizních stanic NBC, CBS a ABC.