A guerra fria e a evolucion do bloque comunista

Evolucion do bloque comunista

China comunista

Comunistas obteñen a victoria, proclamase a Republica Popular China

1949

A China Comunista

1949 - 1989

China comunista de Mao

1949 - 1976

O gran salto adiante

1958

Revolucion cultural

1966

China rompe coa URSS

1966

Retirada da guardia vermella

1969

Morte de Mao

1976

Chica tras la muerte de Mao

1978 - 1989

Sube o poder Deng Xiaoping

1978

Forte represion no movemento estudiantil da Praza de Tiannamen

1989

URSS

Crise do modelo sovietico

1953 - 1985

Jruschev

1953 - 1964

Brezhnev

1964 - 1982

Instaurase un gobierno comunista en Afganistan

1978

Invasion de Afganistan

1979

A invasion de Afganistan

1979 - 1989

Andropov e Chernenko

1982 - 1985

A desaparicion da URSS: Gorbachov

1985 - 1991

Retirada de Afganistan

1989

Secuestro de Gorvachov e golpe de estado

1991

Dimision de Gorbachov e disolucion da URSS

1992

Europa

Crease a ONU

1945

Declaracion Iniversal dos Dereitos Humanos

1948

Fundase a OTAN

1949

Pacto de Varsovia

1955

Sublevacion de Hungria

1956

Primavera de Praga

1968

Fusilamiento de Ceaucescu

1989

Caida do muro de Berlin

1989

Reunificacion de Alemania

1990

Conflictos da Guerra fria

I Crise de Berlin

1948 - 1949

Creanse a RDA e a RFA

1949

Corea do norte ataca a Corea do Sur

1950

A Guerra de Corea

1950 - 1953

A crise de Suez, nacionalizouse exipcio o canle de Suez

1956

Triunfa a revolucion de Fidel Castro e o Che Guevara

1959

Crise dos misiles de Cuba

1959

II Crise de Berlin

1961

Construccion do muro de Berlin

1961

Identificanse bases de misiles sovieticos

1962

A Guerra de Vietnam

1964 - 1973

Reunificacion de Vietnam

1975

Fases da Guerra Fria

Fase de maxima tension

1945 - 1957

Coexistencia

1957 - 1977

Fase final

1977 - 1991