Hofte

Fra jeg skiftet hofte frem til rettsak

Main

Sykehusopphold

03/02/2007 - 03/13/2007

Møtte på sykehuset 2. mars. Ble senere sendt hjem i helgen for å returnere søndag kveld (4. mars)

Skiftet hofte

03/05/2007

Operasjonen utført

Hofte ut av ledd

04/01/2007

MR scanning. Sansynlig muskelsvikt (ventet 5mnd+)

05/13/2009

MR undersøkelse som viste betydelig reduksjon av muskelmasse siden.
I brev fra kirurg/overlege Ugland viser han til at det sannsynligvis er en muskel som har sluppet taket, SOM HAN HAR ANNTYDET TIDLIGERE ATY ER EN IKKE UVANLIG KOMPLIKASJON.

SCANN BREV INN HER

Purringer legekontroll

Bestilte ortoped gjennom fastlege. 1. gang

10/15/2007

Første gang jeg ba min fastlege om å få en time hos en ortoped.

Purring ortoped gjennom fastlege. 2. gang

01/07/2008

Purret på å få time hos ortoped gjennom min fastlege etter at han hadde sendt brev om dette høsten 2007.

Rørvik ba meg også prøve å ta kontakt med sykehuset direkte hvis det ikke skjedde noe de nærmeste ukene.

Purring ortoped. Direkte til sykehus. Udokumentert.

03/10/2008

Prøvde å ta direkte kontakt med sykehuset for å prøve å få time hos Dr. Ugland eller en annen ortoped. Fikk beskjed om at det bare kunne gjøres gjennom fastlege.

Purret ortoped gjennom fastlege. 3. gang

11/06/2008

Legen ringte ned på sykehuset siden jeg hadde stått over et år på venteliste

Time hos ortoped. 14 mnd. venting

12/08/2008

Fikk endelig time hos ortoped etter 3-4 purringer og ca. 14 mnd venting.

"Han kommer til poliklinikk i dag og har en tydelig halting forenelig med en positiv Trendelenburg og glutealsvikt på operert side"

"Undersøker om en kan få tatt en MR arthrografi her på sykehuset."

Bestilt MR. Ref. Ugland

12/08/2008

Ugland skulle bestille MR.

Purret om MR til fastlege

02/23/2009

Purret Rørvik over telefon

Purring MR. Pasientombudet

03/03/2009

Første gang jeg var hos pasientombudet. Da var jeg skikkelig lei av å vente, vente, vente.

Pasientombud, Gunnhild Solberg, ringte og purret på MR undersøkelsen min. Det viste seg at det ikke var bestilt time.

Søkt ullevåll for videre utredning

06/22/2009

Selv om diagnosen er ganske klar etter MR (samme som Dr. Ugland mente etter møte des. 2008) blir jeg sendt videre til Ullevåll.

Undersøkt Ullevåll. Diagnose OK

10/09/2009

Diagnose
"kontrast viser at det er en klar diskontinuitet i gluteral muskel som ved avløsning. (Muskel er revet av)

Sees også funn forenelig med synovitt. (Har jeg betennelse enda?)

Betydelig atrofi. (muskelsvinn)

Fysikalsk behandling

Behandling og purring på behandling.

Søkn. Kongsgård. (Søknadskjema)

03/02/2007

Skjemaet "Søknad om spesialisert rehabilitering" er fylt ut ved innkomst til sykehuset. Datert 02.03.2007.
Skjemaet er ikke signert.

Søkn. Kongsgård. (Søknadskjema) NR 2

03/02/2007 - 03/12/2007

Dette skjemaet er fylt ut enda en gang. Samme som det andre, men med en annen håndskrift. Skjemaet er heller ikke datert eller signert.

Søk. Kongsgård (Pasientopplysninger G1A)

03/02/2007

På skjemaet "Pasientopplysninger G1A" , i fetet "Søkt tjenester" står: SSR 12/3-07. Faxet + lege oppl.
Dokumentet er fylt ut ved innkomst og er signert av SPL. J TOFTE.

Oppstartsnotat fysioterapaut

03/06/2007

Fysioterapaut Ada Hærum

Nesten bare generelle utrykk. Jeg har vært ute i rullestol og vi gjør øvelser i senga. NB! Kanskje det var denne gangen jeg fikk så jævelig vondt etter at ho tok beinet mitt opp på skuldra si? Sjekk dette mot når jeg fikk lavt blodtrykk etc

Trent med fysioterapaut

03/07/2007

Eneste notat jeg kan finne i mine papirer som viser at jeg har hatt fysioterapi på sykehuset.

Sykepleiernotater/evaluering G4 "Trent med fysio" Signert av Sykepleier A. Birkedal

Søkt Kongsgård "Sykepleiernotat"

03/12/2007

Et punkt på sykepleiernotatene som sier "Søkt SSR" Signert av Sykepleier A. Birkedal

Innfo til pasient. Ikke svar fra Kongsgård

03/13/2007

Skjema "Innformasjon til pasienten"
Pasienten er søkt til Kongsgård for rehab. opphold. Ikke fått svar på søknaden, men pasienten vil bli innkalt