Untitled timeline

Main

ELS ANYS DEL RÈGIM FRANQUISTA

1939 - 1975

ESTANCAMENT ECONÒMIC

1939 - 1959

LLEI DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES

1939

FUERO DEL TRABAJO

1939 - 1940

LLEI CONSTITUTIVA DE LES CORTS ESPANYOLES

1942 - 1943

LLEI DE REFERÈNDUM

1945 - 1946

AÏLLAMENT INTERNACIONAL

1945 - 1946

FRACÀS DE LA POLÍTICA AUTÀRQUICA

1950 - 1951

MOVIMENTS SOCIALS

1950 - 1960

CREACIÓ DE LA SEAT

1953

LLEI DE PRINCIPIS FONAMENTALS DEL MOVIMIENTO

1958 - 1959

PLA D'ESTAABILITZACIÓ

1959

CREIXEMENT I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

1959 - 1973

DESENVOLUPISME

1959 - 1973

CANVIS SOCIALS I CULTURALS

1960 - 1969

FUNDAR COMISSIONS OBRERES

1964

LLEI ORGÀNICA DE L'ESTAT

1966

CRISI ECONÒMICA DEL 1970

1970 - 1975

ASSEMBLEA DE CATALUNYA

1971

LA FI DEL FRANQUISME

1973 - 1975

LA CRISI POLÍTICA DEL RÈGIM

1973 - 1975

JUNTA DEMOCRÁTICA

1974

MORT DE FRANCO

1975

PLATAFORMA DEMOCRÀTICA

1975