Projecte Gladius

Timeline del projecte Gladius. Nom definitiu de l'aplicació : QRChallenge

Plantejament del projecte

Descripció del projecte, identificació de les necessitats del projecte, organització del repartiment de treball entre els membres del grup.

Alex Almecija

05/05/2014 - 05/06/2014

Saul Aleu

05/05/2014 - 05/06/2014

Carlos A. Lopez

05/05/2014 - 05/06/2014

Disseny de la BD

Disseny i plantejament de les taules, camps i relacions de la BD necessàries per al projecte

Carlos A.Lopez

05/06/2014 - 05/07/2014

Alex Almecija

05/06/2014 - 05/07/2014

Saul Aleu

05/06/2014 - 05/07/2014

Implementació de la BD

Implementació dels arxius necessaris per a crear la BD, les seves taules i relacions

Saul Aleu

05/07/2014 - 05/08/2014

Creació dels Models

Creació dels arxius necessaris dels models de dades de l'aplicació

Carlos A.Lopez

05/07/2014 - 05/08/2014

Consideracions de disseny

Primeres consideracions de disseny de la interfície web i propostes

Alex Almecija

05/07/2014 - 05/09/2014

HTML+CSS+JS

Diferents vistes del projecte amb funcionalitats JS, etc

Alex Almecija

05/08/2014 - 05/10/2014

Alex Almecija

05/12/2014 - Approx. 05/14/2014

Alex Almecija

05/16/2014 - 05/17/2014

Alex Almecija

05/19/2014 - 05/23/2014

Alex Almecija

05/26/2014 - 05/27/2014

Sistema d'usuaris

Creació del sistema d'usuaris (login, registre, logout...)

Saul Aleu

05/08/2014 - 05/10/2014

Funcionalitat de login/logout

Carlos A. Lopez

05/08/2014 - 05/10/2014

Funcionalitat de registre

Imatges a la BD

Instal·lar la llibreria, pujar imatges a la BD, descarregar-les i mostrar-les

Saul Aleu

05/12/2014 - 05/14/2014

Funcionalitat pujar fotografia i guardar-la a la BD

Alex Almecija

05/13/2014 - 05/16/2014

Instal·lació de la llibreria 'Intervention Image', funcionalitat de descarregar la imatge i mostrar-la desde BD, funcionalitat de previsualització amb JS de la imatge que es vol pujar.

Funcionalitat llistar reptes

Recollir els reptes publicats de la BD i mostrar-los en forma de llistat on l'usuari pot inscriure's o desapuntar-se

Carlos A. Lopez

05/12/2014 - 05/13/2014

Creació de reptes

Formulari de creació d'un repte

Carlos A. Lopez

05/13/2014 - 05/15/2014

Creació de pistes

Formulari de creació d'una pista

Saul Aleu

05/14/2014 - 05/16/2014

Generació dels QR

Funcionalitat per generar els codis QR

Carlos A. Lopez

05/15/2014 - 05/17/2014

Generar PDF amb les pistes

Funcionalitat per generar un document PDF amb tots els codis QR preparats per imprimir

Saul Aleu

05/16/2014 - 05/17/2014

Saul Aleu

05/19/2014 - 05/24/2014

Alex Almecija

05/23/2014 - 05/24/2014

Creació de filtres

Creació de filtres de seguretat i restriccions d'accès a diverses àrees de la pàgina

Carlos A. Lopez

05/19/2014 - 05/21/2014

Llibreria MobileDetect

Instal·lació de la llibreria MobileDetect per a personalitzar l'accès de clients desde dispositius mòbils.

Carlos A. Lopez

05/21/2014 - 05/22/2014

Correcció de bugs

Correcció de petits bugs que han anat sorgint.

Alex Almecija

05/21/2014 - 05/24/2014

Carlos A. Lopez

05/22/2014 - 05/23/2014

Alex Almecija

05/27/2014 - 05/29/2014

Carlos A. Lopez

05/27/2014 - 05/28/2014

Saul Aleu

05/28/2014 - 05/30/2014

Documentació

Documentació de diferents parts del projecte

Alex Almecija

05/06/2014 - 05/07/2014

Saul Aleu

05/14/2014 - 05/16/2014

Carlos A. Lopez

05/21/2014 - 05/22/2014

Carlos A.Lopez

05/23/2014 - 05/24/2014

Saul Aleu

05/26/2014 - 05/29/2014

Carlos Lopez

05/26/2014 - 05/27/2014

Alex Almecija

05/28/2014 - 05/30/2014

Carlos A. Lopez

05/28/2014 - 05/30/2014