Untitled timeline

Main

1251 Mindaugo krikštas

1251

1253 Mindaugo karūnavimas

1253

Mindaugas atiduoda Žemaitija

1253 - 1259

1261 Mindaugas atsisako krikšto. Koalicija prieš ordiną

1261

Atsisako krikšto, pradėjo kariauti su ordinu

1386 Jogaila tampa Lenkijos karaliumi

1386

1387 Lietuvos krikštas

1387

Mūšiai

1260m. Durbės mūšis

1236

Mindaugas grįžta į pagonybę, atsisako krikšto
Atsisako karo veiksmų su ordinu
Žemaitija vėl atitenka Lietuvai
Prasideda didysis Prūsų sukilimas

1236 Saulės mūšis

1236

Žemaičiai prieš Kalavijuočius

1362 Mėlynųjų vandenų mūšis

1362

1410 Žalgirio mūšis

1410

Sutartys

1219m. I Voluinės sutartis

1219

Voluinės kunigaikštienė Romanova ir LT kunigaikštis

1236. Voluinės taikos sutartis

1236

Voluinės kunigaikštienė Romanova + Mindaugas (dėl teritorijų)

Padėda kurti valstybė, Mindaugo Lietuva

1385 Krėvos sutartis

1385

1416 Žemaičių krikštas

1416

1447 Kazimiero privilegijos

1447

1468 Kazimiero teisynas

1468

1492 Aleksandro privilegijos

1492

1529 I statutas

1529

1566 II statutas

1566

1569 Liublino unija

1569

1577 Valakų reforma

1577

Rulers

Mindaugas

1236 - 1263

Gediminas

1316 - 1341

Algirdas

1345 - 1377

Jogaila Lenkijos Karalius

1386 - 1434

Vytautas

1392 - 1430

Kazimieras

1447 - 1492

Aleksandras

1492 - 1506

Žygimantas Senasis

1506 - 1547

Žygimanas Augustas

1548 - 1572

Henrikas Valua

1576 - 1586

Žygimantas Vaza

1588 - 1632

Vladislovas Vaza

1632 - 1648

Jonas Kazimieras Vaza

1648 - 1668

Mykolas Kaributas Višniovskis

1668 - 1673

Jonas Sobieskis

1674 - 1696

Augustas II

1696 - 1733