catala LFC

Moviment

Decadància de la llengua

1800 - 1833

Renaixença: intenta recuperar el català com a llengua culta

1833 - 1900

Noucentisme

1900 - 1940

Situació Històrica

Monarquia

1800 - 1923

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

II República Espanyola

1931 - 1936

Guerra Civil

1936 - 1939

Dictadura de Franco

1939 - 1975

Monarquia Parlamentaria

1975 - 2014

Consitució: reconeix diverses nacionalitats i regions

1977

Causes dels fets històrics en la llengua

Decrets de Nova Planta (desde 1715)

1800

Ús exclusiu de la llengua en l'àmbit familiar

1800

Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Narcíc Oller.

1833

Publicació de diaris i revistes, debat per la normativització de la llengua

1833

Apareix el catalanisme polític.

1833

Carles Aribau "La Pàtria" (marca el començament de la Renaixença)

1833

I Congrés internacional de la llengua catalana (Antoni M. Alcover)

1906

Creació de l'Institut d'estudis catalans (Enric Prat de la Riba)

1907

Normes ortogràfiques (Pompeu Fabra)

1913

Gramàtica catalana

1918

Estatut d'Autonomia

1932

Diccionari general de la llengua catalana

1932

Prohibició del català i imposició del castellà.

1939

Altres escriptors van quedar condemnats al silenci com Salvador Espriu.

1939

Exili de molts escriptors catalans: Josep Carner, Mercè Rodoreda, etc.

1939

Dissolució de les institucions catalanes

1939

Estats d'Autonomia de Catalunya, País Valencià i Illes Balears

1980

S'aproven lleis de normalització lingüística

1985

Noves lleis de normalització: per afavorir el català en àmbits on era minoritari

1997