Untitled timeline

mian

utjecaji mikenske civilizacije

1390 bc - 1210 bc

utjecaji mikenske civilizacije na jugu Apeninskog poluotoka

kultura nuragi

1290 bc - 810 bc

procvat kulture nuragi na Sardiniji

terramara i villanova

1100 bc - 900 bc

najpoznatije kulture na Apeninskom poluotoku

Veneti došli na Apeninski poluotok

1010 bc - 990 bc

Veneti, indoeuropljeni koji su se pomiješali sa zatečenim stanovništvom, došli na Apeninski poluotok

Italici se doselili na Ap.poluotok

1010 bc

Etruščani na Ap.poluotoku žive od

890 bc

Etruščani u visokom razvoju

799 bc - 701 bc

Rim u doba kraljeva

753 bc - 509 bc

osnovan Rim

753 bc

grci osnivaju kolonije na jugu Italije

710 bc

od kraja 8.st.pr.Kr.grci osnivaju kolonije na jugu Italije

feničani osnivaju kolonije na Siciliji i Korzici

650 bc

od sredine 7.st.pr.Kr feničani osnivaju kolonije na Siciliji i Korzici

Rimom zavladali Etruščani

595 bc

Rimom zavladali Etruščani, pa su poslijednja tri kralja bili Etruščani

započinje širenje Etruščana na sjever i jug

550 bc

Etruščani osvajaju naselje Latina

550 bc

Etruščani osvajaju naselje Latina, započinju gradnju rimski zidina - početak uspona velikog Rima

prestala vladavina Etruščana

505 bc

pšenica/kruh zamijenili kašu

498 bc - 402 bc

od tada, plebejci birali pučke tribune

494 bc

Rimljani zaratili s Etruščanima, osvojili im gradove

395 bc - 205 bc

Gali opljačkali Rim

390 bc - 380 bc

do tada, patriciji prevladavali u političkom/gospodarskom životu

350 bc

prvi rat protiv Samnićana

343 bc - 341 bc

dragi rat protiv Samnićana

327 bc - 304 bc

treći rat protiv Samnićana

298 bc - 290 bc

otvoren ured za kovanice

295 bc

od tada, rimski bogovi nalikuju ljudima

295 bc

plebejci se izborili za jednakost

290 bc

od tada, odluke tributskih komicija imaju zakonsku snagu

287 bc

Pirova pobjeda

280 bc

Pirov poraz

275 bc

Rimljani zavladali Ap.poluotokom

265 bc

prvi punski rat

264 bc - 241 bc

prve škole

250 bc

drugi punski rat

219 bc - 201 bc

Legenda o osnutku Rima

205 bc

nalazimo tu legednu kod pisaca