Projecte final de màster UOC

Desenvolupament teòric general

Desenvolupament teòric del projecte

02/26/2014 - 06/20/2014

Proposta

02/27/2014 - 03/10/2014

Fase de presentació de la idea inicial a desenvolupar. Contextualització i centre de refereència

Anàlisi de necessitats

03/02/2014 - 04/10/2014

Anàlisi de necessitats del centre. Recerca de dades i interpretació dels resultats

Disseny del projecte

04/11/2014 - 05/17/2014

Disseny general. Correccions i millores

Implementació pilot

05/11/2014 - 05/29/2014

Memòria

06/05/2014 - 06/12/2014

Redacció, disseny i execució de la memòria

Implementació al centre

Etapes i estratègies per desenvoluapr al centre el projecte dissenyat

(FASE PRÈVIA)

09/21/2014 - 10/05/2014

(FASE INPUT)

10/05/2014 - 10/26/2014

(FASE OUTPUT)

10/19/2014 - 12/14/2014

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

12/14/2014 - 12/22/2014