600 CE - 1450 CE

Main

Maya

300 - 900 CE

Byzantine Empire

330 CE - 1453 CE

Ghana

500 Ce - 1200 CE

Rule of Justinian

527 CE - 565 CE

Birth of Muhammad

570 CE

Sui Dynasty

581 Ce - 618 CE

Tang Dynasty

618 CE - 907 CE

Muhammad's return to Mecca

630 CE

Ummayad dynasty

661 CE - 750 CE

Fujiwara Clan

710 CE - 785 CE

Abbasid dynasty

750 CE - 1258 CE

Carolingian Empire

751 CE - 843 CE

Heian period

794 - 1185 CE

Vikings

800 CE - 1100 CE

Anti-Buddhist campaigns

841 CE - 845 CE

Neo-Confucianism

850 CE

Swahili City-States

900 CE - 1500 CE

Sufi Missionaries

900 CE

Song Dynasty

960 CE - 1279 CE

Roman Catholic - Eastern Orthodox

1054

Seljuk defeats Byzantium

1071 CE

Crusades

1095 - 1204 CE

Delhi Sultanate

1206 CE - 1526 CE

Mongol Empire

1206 CE - 1368 CE

Mali

1235 CE - 1470 CE

Invasion of Song

1250 CE

Abbasid - Cairo

1261 CE - 1517 CE

Black Plague

1340