Untitled timeline

Main

Sweden-Norway

Karl Johan reaksjonær overfor norge

1/1/1818 - 1/1/1838

1/1/1838

Karl Johan

01/01/1818 - 01/01/1844

Oscar I

01/01/1844 - 01/01/1859

Denmark

Stenderforsamlinger

01/01/1832

Misnøye over stenderforsamlinger

01/01/1834

Kristian 8.

01/01/1839 - 01/01/1848

Treårskrigen

01/01/1848 - 01/01/1851

Europe

Quadruple Alliance

01/01/1815 - 01/01/1825

Vienna

01/01/1815

Fransk revolusjon

01/01/1830

Polish rebellion

01/01/1830 - 01/01/1831

Fransk revolusjon

01/01/1848

Scandinavia