Història i evolució del català

Main

Romanització

300 BC - 476 AC

Romanització de la Penísula Iberia

Es distingeix el català

100 - 1100

El català es distingeix perfectament del llatí

Caiguda de l'Imperi Romà

476

Caiguda de l'imperi romà

LLatí culte i Llatí vulgar

700 - 800

Distingim entre llatí culte(escrit)i un llatí vulgar(que es parla a casa)

Primer documents

1150

Primers documents escrits en català
(Primeres mostres de llengua escrita)

Primers documents

1150

-Forum Iudicum(traducció al català)
-Homilies d'Organyà(1098)

Màxima expansió territorial i política

1200 - 1400

Llengua catalàna

1200 - 1400

(València,Múrcia,Mallorca,Sicília,Sardenya,Nàpols,Atenes,Meopatria)

Ramon Llull

1232 - 1315

Ramon Llull, primer escriptor que utilitza el català en els seus llibres.

Crònica de Bernat Desclot

1265

Llibre de Feyets

1274

(o crònica de Jauma I)

Segle d'or

1300 - 1400

Segle d'or de la literatura catalana

Crònica de Ramon Muntaner

1336

Bernat Metge

1340 - 1413

Crònica de Pere el Cerimoniós

1386

Ausias March

1397 - 1459

Jaume Roig

1400 - 1478

Joanot Martorell

1413 - 1468

Decadència de la Literatura catalana

1600 - 1800

Renaixença

1700 - 1800

Amb aquest moviment es revaloritza el català com a llengua literària ' després de dos segles de decadèmia.

Renaixença

1700 - 1800

Amb aquest moviment es revaloritza el català com a llengua literària, despès de dos segles de decadèmia

Guerra de succesió

1705 - 1715

Felip V

1715

Instaura els decrets de Nova Planta, que prohibeixen l'us del català

Jacint verdaguer

1845 - 1902

Poesia

Àngel grimerà

1845 - 1924

Teatre

Narcís oller

1846 - 1930

Novel.la

Jocs florals

1859

IEC

1907

Creació IEC, Institut d'estudis catalans.

Normes ortogràfiques

1913

Diccionari ortogràfic

1917

Gramàtica catalana de fabra

1918

Segona Republica Espanyola

1931 - 1936

El català recupera el seu caracter oficial

Guerra civil Espanyola

1936 - 1939

Dictadura franquista

1939 - 1975

Es proibeix novament el català

llengua oficial

1975

Torna a ser llengua oficial en els territoris espanyols on es parla