8. Guerra de Yom Kippur

Main

Reunión Árabe: Ataque

September 10, 1973 - September 12, 1973

Egipto en Sinaí

October 6, 1973 - October 15, 1973

Guerra de Yom Kipur

October 6, 1973 - October 26, 1973

Siria en Altos del Golán

October 6, 1973 - October 7, 1973

Contraofensiva Altos del Golán

October 7, 1973 - October 11, 1973

Contraofensiva en Sinaí

October 15, 1973 - October 18, 1973

Resolución 338

October 22, 1973

Resolución 339

October 23, 1973