Untitled timeline

Main

Romanització

300 BC - 476 AC

Del segle III-V i havia la romanització de la Península Iberica.

Es distingeix el català

100 AC - 1100 AC

El català es distingeix perfectament del llatí

Imperi Romà

476 AC

Caiguda de l'Imperi Romà

Llatí culte i llatí vulgar

700 AC - 800 AC

Distingim entre el llatí culte(escrit)i un llatí vulgar(es parla a casa)

Primer documents escrits en català

1150 AC

(Primeres mostres de llengua escrita)
-Forum Iudicum(traducció al català)
-Homilies d'Organyà(1098)

Expansió territorial i política

1200 - 1400

Màxima expansió territorial i política de la llengua catalana.
(València,Múrcia,Mallorca,Sicília,Sardenya,Nàpols
,Atenes,Neopatria)

Ramon Llull

1232 - 1315

Ramon Llull, primer escriptor que utilitza el català en els seus llibres.

Crònica de Bernat Desclot

1265 - 1274

Llibre de Feyts

1274

Llibre de Feyts (o crònica de Jauma I)

Segle D'or

1300 - 1400

Segle d'or de la literatura catalana.

Crònica de Ramon Muntaner

1336

Bernat Metge

1340 - 1413

Crònica de Pere el Cerimoniós

1386

Ausias March

1397 - 1459

Jaume Roig

1400 - 1478