Untitled timeline

Main

Romanització de la Península Ibèrica

300 BC - 476 AC

Caiguda de l'Imperi Romà

476 AC

Distinció entre un llatí culte i un llatí vulgar

700 AC - 800 AC

EL català es disingeix perfectament del llatí, llengua de la qual prové

900 AC - 1100 AC

Primers documents escrits en català

1150 AC

*Forum Iudicum
*Homilies d'Organyà (1098d.C)

Màxima expansió teritorial i políticade la llengua catalana

1200 - 1400