Història evolutiva del català

Main

romanitzacio de la peninsula iberica

300 bc - 476 ac

distinguim

700 - 800 ac

El catalael distinguim del catala perfectament

900 - 1100 ac

Primers documents amb catala

1150 ac

Forum ludicun (traduccio al catala).
Homilies d'organya (1098).

Ramon Llull, primer escritor que utilitza el catala en els seus llibres

1232 - 1315

Llibre de Feyts (o cronica de jaume I.

1274 ac

Segle d'or de la literatura catalana.

1300 - 1400 ac

Cronica de Ramon Muntaner

1336 ac

Bernat Metge

1340 - 1413 ac

Aurias March

1397 - 1459 ac

Jaume Roig

1400 - 1478 ac

Joanot Martorell

1413 - 1468 ac

La decadencia de la literatura catala

1600 - 1800 ac

Guerra de successió

1705 - 1715

Felit V prohibeix l'us del catala

1715 ac

Maxima expancio territorial y politica del catala

1800 - 1900 ac

Valencia,Murcia,Mallorca,Sicilia,Napols,Atenes,Neopatria.

Angel Guimera (teatre)

1845 - 1924 ac

Jaume Verdaguer (poesia)

1845 - 1902 ac

Narcis Oller (novel.la)

1846 - 1930 ac

Es tornen a instaurar els jocs Florals

1859 ac

Creacio I E C, instiucio,d'estetits catalans

1907 ac

Noves ortografies

1913 ac

publicacio del diccionari ortografic

1917 ac

publicacio de la gramatica catala de fala

1918 ac

2a republica española el catala supera el seu caracter oficial

1931 - 1936 ac

Guerra civil Española

1936 - 1939 ac

Amb la dictadura franquista se prohibeix novament el catala

1939 ac

El catala torna a ser llengua oficial en territoris españols on es parla

1975 ac