Història i evolució de la llengua catalana

Evolució de la llengua catalana

Romanització de la Peninsula Ibèrica

300 BC - 476 AC

Caiguda de l' Imperi Roma

476 AC

Es va comçar a distinguir entre un llatí culta i vulgar

700 - 800 AC

El català es distingeix del llatí

900 - 1100

Els primers documents escrits en català

1150 AC

Es van conquistar els regnes de València i Múrcia

1200 - 1400

Crònica de Bernat Desclot

1265

Llibre dels Feyts

1274

Segle d'or Literatura catalana

1300 - 1400

Crònica de Ramon Muntaner

1336

Bernat Metge

1340 - 1413

Crònica de Pere Cerimoniòs

1386

Ausias March

1397 - 1450

Joanot Martorell

1413 - 1468

Decadencia de la literatura catalana

1600 - 1800

Renaixença

1714

Felip V instaura els decrets de Nova canta, que prohibeixen l'ús del català

1715

Àngel Grimerà

1845 - 1924

Jacint Verdaguer

1845 - 1900

Narcis Oller

1846 - 1930

insteuració dels Jocs Florals

1859

Jaume Rotg

1900

Creació IEC

1907

Publicació de les normes ortogràfiques

1913

Es va publicar el Diccionari ortogràfic

1917

Publicació de la gramàtica catalana de Fabra

1918

2a República Espanyola

1931 - 1936

Guerra Civil Espanyola

1936 - 1939

Amb la dictadura franquista es va tornar prohibir el català

1939 - 1975

El català va tornar a ser llengua oficial en els territoris espanyols

1975