Untitled timeline

Main

Romanització de la Península Ibèrica

300 BC - 476 AC

Els romans ocupen la península Ibèrica el segle III aC i s'hi estan fins al segle V dC. Té lloc el que es coneix com a Romanització de la Península, on es passa a parlar llatí.

Caiguda de l'Imperi Romà

476 AC

Distinció entre llatí culte i llatí vulgar

700 aC - 800 aC

Al segle VIII ja es pot distingir perfectament entre un llatí culte (que s'utilitzava en la llengua escrita i a les homilies) i un llatí vulgar (que es parlava a casa).

Aparició del català

900 - 1100

Als segles X i XI la llengua catalana es distingeix perfectament del llatí, llengua de la qual prové.

Primers documents en català

1150 - 1200

Els textos més antics que es conserven en llengua catalana són de la segona meitat del segle XII.
- La traducció d'una part del Forum Iodicum, llibre de lleis visigòtiques
- Les homilies d'Organyà

Màxima expansió del català

1200 - 1400

Entre els segles XII i XIV té lloc el període de màxima expansió territorial i polñitica del català. La Corona d'Aragó conquesta València, Múrcia, Mallorca, Sicília, Nàpols, Atenes i Neopàtria.

Ramon Llull

1232 - 1315

Ramon Llull és el primer gran escriptor de la literatura catalana. Pensa que si ha de comunicar en els seus llibres la paraula de Déu, ho ha de fer en la llengua que parla el poble, i no en llatí.

Crònica de Bernat Desclot

1265

El Llibre del rei en Pere e dels seus antecessors passats o Crònica de Bernat Desclot és la crònica històrica escrita per Bernat Desclot el 1288. És una de les quatre grans Cròniques, i narra els fets històrics succeïts des del regnat de Ramon Berenguer IV fins a Pere el Gran, tot i que el nucli principal d'aquesta crònica se centra en aquest darrer.

Llibre de Feyts o Crònica de Jaume I

1274

El Llibre dels fets o Crònica de Jaume I és la primera de "les quatre grans Cròniques". Sembla que la conquesta de Mallorca (1229) n'impulsà la redacció. Jaume I mor el 1276; així doncs, l'obra degué ésser quasi acabada poc abans. Malgrat això, les còpies que en tenim són posteriors (el manuscrit més antic conservat és de 1343).

Segle d'Or de la literatura catalana

1300 - 1400

El segle XIV està considerat el Segle d'Or de la literatura catalana, gràcies a escriptors de la talla de Bernat Metge, Jaume Roig, Ausiàs March o Joanot Martorell.

Crònica de Ramon Muntaner

1336

La Crònica de Ramon Muntaner, escrita a Xirivella entre el 1325 i el 1328, és la més llarga de les Quatre grans cròniques i narra els fets des de l'engendrament de Jaume el Conqueridor (1207) fins a la coronació d'Alfons el Benigne (1328). S'ha assenyalat el seu caràcter de «mirall de prínceps», i de «mirall de ciutadans».

Crònica de Pere el Cerimoniós

1386

La Crònica de Pere el Cerimoniós és la quarta de les grans cròniques en llengua catalana dels segles XIII i XIV. Encara que es diferencia en moltes coses de les seves predecessores, s'hi assembla en la mesura que reflecteix fidelment el món del seu temps i no s'ha de confondre amb la Cròniques dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona de Pere el Cerimoniós.