Linea del temps Modernisme:

Main

Joan Maragall: 1860-1911

1860 - 1911

Santiago Rusinyol

1861 - 1931

Aparició de l'escola parnassiana

1866 - 1876

Adrià Gual 1872-1943

1872 - 1943

Joan Puig i Ferrater 1882-1956

1882 - 1956

1886: Publicació del Manifest simbolista per Jéan Moreas

01/01/1886 - 12/30/1886

1890: Escola decadentista

01/01/1890 - 12/30/1890

1891: Primers signes d'anarquisme a catalunya.

1890 - 1900

Primer Període del Modernisme: 1892-1900

1892 - 1900

Jaume Brossa 1892, text 1 Viure del passat

01/01/1892 - 12/30/1892

1893:Carta De Joan Maragall a Antoni Robira

01/01/1893 - 12/30/1893

1893: Publicació de Jaume Brossa: “ Recollim el guant" a l'Avenç

01/01/1893 - 12/30/1893

Santiago Rusiñol: Discurs llegit a Sitges en la Tercera Festa Modernista, 1894.

01/01/1894 - 12/30/1894

Joan Margall, 1895, text 2 La indepedència de Catalunya

01/01/1895 - 12/30/1895

Quatre gats

1897 - 1903

Alexandre Cortada: "Ideals nous per a la Catalònia" a "Catalònia", 1898

01/01/1898 - 12/30/1898

Segon període del Modernisme: 1900-1911

1900 - 1911

1902: Publicació de "La pátria nueva" de Joan Maragall al "Diario de Barcelona"

01/01/1902 - 12/30/1902

1907: L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiño

01/01/1907 - 12/30/1907