Cronograma nova acció Patronat de Turisme Costa Brava

Dates referents al llançament, a les reunions i a l'execució de l'aplicació i el mapa físic que formen part de la nova acció comunicativa del Patronat de Turisme de la Costa Brava.

Cronograma d'accions Patronat de turisme Costa Brava

01/12/2014
05/12/2014 - 05/14/2014
05/19/2014 - 05/20/2014
06/02/2014 - 06/03/2014
09/08/2014 - 09/10/2014
10/08/2014 - 10/09/2014
10/10/2014 - 10/11/2014
12/05/2014
02/08/2015 - 02/09/2015
02/12/2015
02/13/2015 - 02/27/2015
03/01/2015