Els mitjans de comunicació amb l'electricitat

Main

Mitjans de comunicació després del descobriment de l'electricitat

Joseph Henry inventa el telègraf

1831

Samuel Morse crea el codi Morse

1835

Thomas Edison patenta el fonògraf, avantpassat del telèfon

1877

Guillermo Marconi patenta la ràdio

1896

John Logie Baird emet el primer senyal de televisió

1925

Invenció del walkie-talkie

1955

Es llança a l'espai el primer satèl·lit artificial

1963

Apareix el correu electrònic

1965

Aparició d'ARPANET, l'antecessor d'Internet

1969

Es prova que és possible transmetre informació amb la fibra òptica

1980

Es comença a comercialitzar el primer telèfon mòbil

1984

S'envia el primer SMS

1992

Aparició d'Internet

1993