Els mitjans de comunicació I

Els mitjans de comunicació

Primeres pintures rupestres

10000 B.C.

Aparició de la primera llengua: l'indoeuropeu

6000 B.C.

Els sumeris inventen l'escriptura cuneïforme

3500 B.C.

Els egipcis començen a fer servir jeroglífics

3300 B.C.

Els fenicis inventen el primer alfabet

1500 B.C.

Els egipcis substitueixen els jeroglífics per l'escriptura demòtica

660 B.C.

Els romans utilitzen torxes per comunicar-se a distància

430 B.C.

Els romans creen el primer diari, anomenat "acta diürna"

100 B.C.

El xinès Tsai Lun inventa el paper

105

Comencen a definir-se les llengues romàniques

400

A l'Índia es fan servir planxes de coure per escriure-hi

600

Els trobadors difonen informació i entretenen els camperols

900 - 1400

Gutenberg inventa la impremta

1435

Els vaixells de Magallanes es comuniquen mitjançant banderes

1520

Otto Van Guericke descobreix l'electricitat

1840