13. EIX CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA D'ESPANYA/CATALUNYA I LES FASES DEL CONFLICTE

Main

EL BIENNI REFORMISTA

1931 - 1933

LES REFORMES REPUBLICANA:
-9 de stembre de 1932. Estatut d’Autonomia a Catalunya.
-1932. Es crea IRA.

L’OPOSICIÓ A LES REFORMES:
-1932. General Sanjurjo intenta cop d’Estat.
-1933. Creació de la Falange Espanyola (FE)
-1934. la JONS s’uneix a la FE.
-1932. Aixecament d’obreras al Llobregat.
-1933. Aixecament de pagesos a Casas Viejas.

LA CATALUNYA REPUBLICANA

1931 - 1936

lA GENERALITAT PROVICIONAL:
-1931. es crea la Generalitat

L’ESTATUT D’AUTONOMIA DEL 1932:
-1932. Aproven l’Estatut d’Autonomia.

LES FORCES POLITIQUES:
-1935. Es crea el POUM.
-1936. Es crea el PSUC.

L'OBRA DE LA GENERALITAT:
-1932. S'aprofundeix la cultura catalana.

EL BIENNI CONSERVADOR

1933 - 1936

ELS GOVERNS DE DRETES:
-1933. Noves eleccions.
-1934. Llei de contractes de conreu.

LES REVOLTES DE L'OCTUBRE DEL 1934:
-L'octubre de 1934. esclat entre, govers i sindicats, i la Generalitat.

EL FRONT POPULAR

1936 - 1937
  1. Covocatoria de noves eleccions S'estableix l'Estatut de Catalunya. Es reinicia el procés autonòmic al Pís Basc i a Galícia.

L'EVOLUCIÓ BEL·LICA

1936 - 1939

DESEMVOLUPAMENT DEL CONFLICTE
- L'agost de 1936. Ocupació d'Extremadura.
- El setembre de 1936. Ocupació de Toledo.
- Juliol i agost de 1936. Des de Catalunya surten milicies cap al Front d'Aragó.
- 1937. Batalla del Nord.
- 1938. Batalla del Ebre i caiguda de Catalunya.
- 1939. La fi de la guerra.

LES DUES ZONES ENFRONTADES

1936 - 1938

LA ZONA REPUBLICANA, LA REVOLUCIÓ SOCIAL:
- Procés de col·lectivitzacions i la revelió social.
- Es construeix el Comitè de Milicies Antifeixistes.
- Es deferma una revolució religiosa.
- El Maig de 1937. Enfrontament armat a Barcelona.

LA ZONA INSURRECTE, LA DICTADURA MILITAR:
- S'estableix un poder militar únic.
- L'octubre de 1936. Nomenen Franco generalissim i cap de Govern.
- Es crea el primer govern a Burgos.

L'ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL

1936 - 1938

DEL COP D'ESTAT A LA GUERRA CIVIL:
- 17 de Juliol del 1936. Canaries i algunes ciutats Africanes es fa un cop d'Estat.
- 18 de Juliol del 1936. A la Peninsula es fa un cop d'Estat.
- Juliol de 1936. els insurrectes controlaven molts territoris.
- 19 de Juliol. Es rebela la guarnició militar.

LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CONFLICTE:
- Es crea el Comite de la No-intervenció
- Gran Bretanya decreta un embargament total a la República.
- 1938. S'inicia la retirada.