Geschiedenis Verenigde Staten

Geschiedenis Verenigde Staten

Onafhankelijkheid VS

1776

Grondwet VS

1787

In werking treden grondwet VS

1789

Monroe-doctrine

1823

Abraham Lincoln President

1860

Begin Amerikaanse Burgeroorlog

1861

Einde Amerikaanse Burgeroorlog

1865

Afschaffing Slavernij

1865

Reconstructie

1865

Moord op Lincoln

1865

14e amendement

1866

eerste transcontinentale spoorlijn

1869

15e amendement

1870

Jim Crow-wetten

1877

Einde Reconstructie

1877

AFL (American Federation of Labor)

1886

Progressive Movement (jaren 1890)

1890 - 1899

People's Party (populisten)

1891

Hooggerechtshof verklaart Jim Crow-wetten legaal

1896

Theodore Roosevelt president

1901

NAACP oprichting door Dubois

1909

VS doet mee met eerste wereldoorlog

1917

Interbellum

1918 - 1939

ontstaan Volkenbond

1919

Red Scare

1919 - 1920

Roaring Twenties (jaren 20)

1920 - 1929

begin Grote Depressie

1929

Franklin Delano Roosevelt President

1933

Neutraliteitswet

1935

New Deal

1935

Recessie

1937

VS doet mee met WO2

1941

Lend Lease Act

1941

Verbod rassendiscriminatie leger

1943

GI Bill

1944

oprichting Verenigde Naties

1945

Truman president

1945

Koude oorlog

1945 - 1991

Marshallhulp

1947

oprichting Navo

1949

Fair Deal

1949

Eisenhower president

1953

Domino theorie

1954

begin Vietnamoorlog

1954

Rosa Parks staat plaats niet af in bus

1955

Martin Luther King richt burgerrechtenbeweging op

1957

John F. Kennedy president

1961

Civil Rights Act

1963

Johnson president

1963

Tonkinresolutie

1964

Great Society

1964

Voting Rights Act

1965

Moord Martin Luther King

1968