Eix cronològic de la història de Catalunya

Main

Primeres eleccions

1931 - 1932

Estatut d'Autonomia

1932 - 1933

Insurrecció de Catalunya

1934 - 1935

Cop d'Estat

1936 - 1937

Front Català d'Ordre

1936 - 1937

Fets de Maig

1937 - 1938

Batalla de Terol

1937 - 1938

Batalla de l'Ebre

1938 - 1939

Fi de la guerra

1939 - 1940