Eix cronològic de la història d'Espanya

Main

Descomposició del sistema

1917 - 1923

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1931

Bienni Reformista

1931 - 1933

Eleccions municipals, Constitució

1931 - 1932

Bienni Conservador

1933 - 1936

Cop d'Estat

1936 - 1937

Batalla de Madrid

1936 - 1937

Batalla del Nord

1937 - 1938

Batalla del Ebre

1938 - 1939

Fi de la guerra

1939 - 1940